Vi strävar efter att barnen ska känna glädje och lust att lära i en trygg förskolemiljö. Vi vill ha en förskola som är välkomnande, tillgänglig och flexibel. Stimulans och utmaningar ges med hänsyn till barnens behov.

Vi arbetar temainriktat och de yngsta barnen vilar/sover utomhus varje dag året om.

Barnen har tillit till sin egen förmåga och visar omtanke om andra. Närheten till skogen och havet blir ofta förekommande inslag i det pedagogiska arbetet.

Goda kunskaper, sociala förmågor och god självkänsla ger beredskap för framtiden.