Som fastighetsägare får du ersättning för återställning på fastigheten efter att arbete har genomförts av kommunen vid så kallad ledningsrätt.

Du har rätt till så kallad intrångsersättning efter att ett förrättningsbeslut har tagits av Lantmäteriet. Ersättningen utbetalas senast tre månader efter att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Enklaste sättet att anmäla hur du vill ha ersättningen utbetald är att ange ditt bankkonto i denna självservicetjänst.

Kan du inte göra din anmälan i självservicetjänsten?

Kontakta VA-avdelningen via kontaktuppgifterna på denna sidan, så får du möjlighet att göra din anmälan på annat sätt. Du kan också skriva ut en blankett nederst på denna sida och skicka in med vanlig post.

Så här gör du