Du kan till exempel få hemsjukvård om du behöver hjälp med medicin, träning och hjälpmedel.

Om du behöver hemsjukvård kontaktar du legitimerad sjukvårdspersonal via kommunens växel på telefonnummer: 0455-30 30 00

Det går att komma i kontakt med någon av följande yrkeskategorier från kommunens hälso- och sjukvård direkt där du bor. Klicka på en yrkeskategori för att få veta mer om vad du kan få hjälp med.

 • Distriktssköterska

  Distriktssjuksköterskan kan hjälpa till med till exempel såromläggningar,  blodprovstagning och mediciner med mera.  De samarbetar med din fasta läkare.

  Telefonsvarare lyssnas av vardagar klockan 08.00-16.00. Efter klockan 16.00 och helger ringer du 1177. Vid akuta tillstånd hänvisas till SOS Alarm 112.

  • Trossö: 0455-32 13 11
  • Mellanstaden: 0455-32 13 03
  • Lyckeby/Kättilsmåla/Ramdala/Sturkö/Tjurkö: 0455-32 13 12
  • Jämjö/Fågelmara/Torhamn: 0455-32 13 13
  • Nättraby/Hasslö: 0455-32 13 01
  • Rödeby/Fridlevstad/Tving/Holmsjö: 0455-32 13 02
 • Arbetsterapeut

  Arbetsterapeuten gör bedömning av aktivitetsförmåga i förhållande till din fysiska miljö i hemmet och planerar åtgärder utifrån dina behov. Det kan till exempel vara bedömning av hemmiljö och/eller utprovning av hjälpmedel, till exempel rullstol.

  Arbetsterapeut bedömer också behov av bostadsanpassning och utfärdar intyg som kan användas vid ansökan för det.

  För att komma i kontakt med en arbetsterapeut ringer du kommunens växel på 0455-30 30 00.

 • Sjukgymnast/Fysioterapeut

  Bedömer dina fysiska funktionsförmågor och planerar åtgärder utifrån dina behov. Det kan till exempel vara träningsprogram och rehabilitering i hemmiljön och/eller utprovning av hjälpmedel, till exempel rollator. Träning kan ske i hemmet och kan innefatta utprovning och användning av hjälpmedel. Insatserna kan utföras av fysioterapeuten själv men också av  rehabassistenter eller hemtjänstens omvårdnadspersonal på uppdrag av sjukgymnasten/fysioterapeuten.

  För att komma i kontakt med en sjukgymnast/fysioterapeut ringer du kommunens växel på 0455-30 30 00.

 • Syn- och hörselinstruktör

  Finns till för dig som behöver tekniskt och pedagogiskt stöd i användningen av syn- och hörselhjälpmedel som förskrivits av landstinget. All kontakt med oss är remiss- och kostnadsfri. 

  Du kommer i kontakt med syn- och hörselinstruktören för:

  Trossö/mellanstaden på telefon 0455-30 45 75

  Lyckeby och ytterområden på telefon 0455-32 10 42

  De nås säkrast måndag-fredag klockan 08.00-09.30.

  Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Underhåll och träning av syn- och hörselhjälpmedel som förskrivits av landstinget.
  • Uppmärkning i hemmet, så att du klarar dina vardagssysslor på ett enklare sätt.
  • Träning så att du lättare hittar i din närmaste omgivning.
  • Kontakt med syn och hörselvård
  • Information om kommunens och samhällets service.

Om du inte är nöjd med hemsjukvården 

Karlskrona kommun eftersträvar dialog med sina vårdtagare. Om du inte är nöjd med din hemsjukvård, vänd dig i första hand till ansvarig personal eller ansvarig chef. Om du inte är nöjd med svar och missnöje kvarstår med vården kan du skriva klagomål på blankett eller vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen via kommunens växel: 0455-30 30 00.

Det går också bra att vända sig till patientnämnden via mejl:
patientnamnden@regionblekinge.se eller telefon: 0455-73 10 90.

Lämna synpunkter, klagomål eller förslag.