Förskolan lägger stor vikt för att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare. Detta sker genom inskolning, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal, föräldrasamtal, drop-in och föräldramöten. Tamburkontakten är viktig. 

Som vårdnadshavare är du välkommen att ta del av och vara delaktig i ditt barns vardag i förskolan.