Tullskolan arbetar med och uppmuntrar alla positiva sätt att uttrycka sig.

Språket och förhållningssättet eleverna tar med sig från sin tid på Tullskolan tror vi sätter grunden för ett livslångt lärande där man inte är rädd för att våga utmana sig!