Trivsel och trygghet är grunden för all inlärning. På alla våra avdelningar arbetar vi kontinuerligt med värdegrundsfrågor efter barnens ålder och mognad. Eftersom vi är en liten förskola så känner alla varandra.    

En trygghet för barnen på förskolan byggs upp redan under inskolningen och därför anpassar vi inskolningen efter barnens behov. På vår förskola är vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten genom utvecklingssamtal, föräldramöte och drop-in.