På Hasslöskolan finns verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fritids. Trots att skolan är relativt liten finns det både egen idrottshall, sy- trä och metallslöjdssalar och hemkunskapssal.

I köket arbetar en kock som lagar mat från grunden.

Eleverna i årskurs 6 får en del av sin undervisning, bland annat B-språk, på Nättrabyskolan. Det ger eleverna möjlighet att lära känna lärare och elever inför övergången till årskurs 7.

Fritids för återhämtning, lek och lärande

På fritids finns det utrymme att bara vara, återhämta sig och leka fritt med sina kompisar. Viss verksamhet är styrd då vi jobbar för att alla ska få bra självförtroende och självkänsla samt att man ska fungera bra i det sociala samspelet med andra barn. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, kreativitet och fantasi i den fria leken.

Kontakt

Hasslö skola

Östra Bredaviksvägen 2

373 66 Karlskrona

Kontakt

Rektor Hasslö skola

Johanna Siverland Andersson