Pedagogerna på förskolan erbjuder en varierad och kreativ undervisning, där det digitala lärandet är en del. Goda relationer och att möta varje barn leder till ett gott klimat och ett hållbart lärande.

Att röra sig under förskoledagen är viktigt och påverkar inlärningsförmågan positivt. Därför genomför förskolan uteverksamhet med inslag av rörelse i skog och mark.