Temadagar med blandade åldersgrupper skapar en ”vi-känsla” och ofta har de äldre eleverna lite extra ansvar för de yngre. På skolan finns klass/gruppråd, elevråd och matråd.

Som förälder kan du vara delaktig som representant i skolrådet. Där diskuteras verksamhetsaktuella frågor.