Verksamheten anpassas efter barnens intresse och behov. Digitala verktyg använder vi på förskolan som ett redskap i barnens utveckling. I verksamheten erbjuds barnen bland annat:

Lärplatta

  • Barnen kan bland annat ta kort och dokumentera sin vardag och vi pedagoger kan på så sätt få syn på barnens egna perspektiv på verksamheten.
  • Scannar Qrkoder som leder till material knytet till verksamheten.
  • Söker information.
  • Appar utifrån förskolans mål.

BeeBot

  • Barnen programmerar biet vart den ska gå, antingen med ett steg i taget eller med flera steg i taget. Biet programmeras med hjälp av pilar som visar riktning och detta kan sedan föras över så att barnen ”programmerar” varandra.

Projektor

  • På varje avdelning finns det en projektor som används i till exempel reflektion med barnen kring bilder, som en komplement i leken – till exempel bakgrund hav, hus, eld.
  • Används vid föräldramöte för att förmedla våra tankar och arbetssätt.

Förskolan delar den fullstora idrottshallen med skolan och vi har tillgång till den minst en förmiddag i veckan. Där får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik i lämplig miljö. Vi pedagoger ser detta som en stor fördel att ha tillgång till idrottshallen.

Vi har tillgång till biblioteket och kan på så vis tillsammans med barnen gå över och låna böcker. Barnen blir delaktiga i vilka böcker de möter på avdelningen och de får uppleva hur det är att gå till ett bibliotek. Efterfrågas specifika böcker som inte finns på biblioteket ber barnen bibliotekarien om att beställa hem de böckerna.