Förutsättningar för lärande 

Vi skapar goda samarbeten i undervisningen, såväl globalt som lokalt. Organisationer, företag, enskilda personer m fl ger stort mervärde till ungdomars lärande! 

Alla klassrum är utrustade för nutidens digitala krav med projektorer och Apple TV:s för effektiv undervisning och ett delat lärande.  Samtliga elever har ”egen” iPad för att skapa lärande och hållbara kunskaper i tiden. Ett Makerspace finns centralt i skolan där elevernas digitala experimentlusta går hand i hand med kreativa praktiska processer. 3 D-skrivare, drönare, spherobollar, små robotar och annat spännande finns på plats! 

Digitalisering 

Digitala verktyg är ett naturligt verktyg i vår undervisning som ger struktur och kreativitet både i skolan och hemma. Vi ser att det underlättar samarbete och kommunikation mellan eleverna och med lärarna. Med hjälp av digitala läromedel får vi ett kvalitetssäkrat ämnesinnehåll kopplat till läroplanen. Eleverna  får i uppstarten lära sig komma i gång med sina iPads. Genom handledning stöttar vi våra pedagoger genom att inspirera, handleda och utveckla  digitala arbetssätt i undervisningen baserat på läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll tillsammans med lärarens egen pedagogiska planering. 

Profil 

På Wämöskolan finns en matematik- och  naturvetenskaplig profil som många elever deltar i och uppskattar. I samarbete med t ex Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Marinmuseum kan elever med extra intresse för och engagemang i dessa ämnen fördjupa sina kunskaper. Vårt Makerspace har en given plats i planeringen, såväl som många andra kreativa platser utanför skolans väggar. 

Kreativt 

Wämöskolan har varje år en skolshow som lockar hundratals åskådare. Skolshowen utgår från musikundervisningen men involverar även andra ämnen. Många frivilliga elever arbetar och skapar med stort engagemang en fantastisk föreställning med dans, musik, sång och framträdanden som karaktäriseras av såväl starka känslor som ren glädje!