Prissumman är 10 000 kronor och ska användas till att utveckla sitt eget ledarskap och sin förening. Mottagare av föreningsledarpris ska vara bosatt i Karlskrona kommun.

Du nominerar en ledare genom att fylla i ett formulär där du motiverar din nominering. Sista dag att nominera någon är 15 oktober.

Återrapportering 

Du som har fått pris ska göra en återrapportering till Karlskrona kommun om hur du har använt pengarna. I återrapporteringen har du möjlighet att fylla i en textbeskrivning eller bifoga bilder/filer som beskriver hur pengarna har använts.

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Nominera Återrapportering