Nära till skog och hav

Våra verksamheter förskola, skola och fritidshem har ett unikt läge i skolhuset mitt på ön. Närheten till skogen och havet blir ofta förekommande inslag i det pedagogiska arbetet i alla våra verksamheter.

I köket arbetar en kock som lagar maten från grunden.

Vi lär ut Skärgårdskunskap

Skolan består av två åldersintegrerade klasser år F-3 samt år 4-6. Här lär vi barnen att samarbeta och hinner med att se varje elev varje dag i våra förhållningsvis små grupper. Skärgårdskunskap är ett av skolans prioriterade mål, med återkommande temadagar varje termin.

Fritids

Fritidshemmet är för barn från 6-12 år. Vi kopplar läroplanens mål på ett kreativt, entreprenöriellt lustfyllt sätt till verksamheten.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas en gång per termin för att underlätta samarbetet mellan skola och hem. Rådet består av representanter från de olika årskurserna, en pedagog och rektor.

Kontakt

Aspö skola

Rydvägen 22

370 22 Drottningskär

Kontakt

Rektor Aspöskolan

Yvonne Gunnarsson