Till ansökan behöver du ha dessa uppgifter:

 • Föreningens organisationsnummer.
 • Föreningens bank- eller plusgiro.
 • Undertecknat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste årsmötesprotokoll.
 • Föreningens stadgar.

Innan du skickar in föreningens ansökan behöver du vara säker på att din förening uppfyller de krav som finns i kultur- och fritidsnämndens bidragsnormer. 

 • Om dina personuppgifter

  När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

  Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun

Ansök