I kommunfullmäktige avgörs bland annat:

  • hur kommunens pengar ska fördelas
  • hur hög skatten ska vara
  • hur den kommunala organisationen ska se ut
  • vilka avgifter som ska tas ut

Kommunfullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd.

Mötestider, protokoll och kallelser

75 ledamöter

Ordförande för kommunfullmäktige är Gunilla Ekelöf. 

Sök kontaktuppgifter och ledamöter i kommunfullmäktige

Så kan du påverka

Skicka in ett medborgarförslag

Skicka in en motion (för ledamöter i kommunfullmäktige)