I kommunfullmäktige avgörs bland annat:

  • hur kommunens pengar ska fördelas
  • hur hög skatten ska vara
  • hur den kommunala organisationen ska se ut
  • vilka avgifter som ska tas ut

Kommunfullmäktige lägger fast ekonomiska ramar, väljer revisorer, utser ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Karlskronas kommunfullmäktige består av 75 ledamöter. 

Sök kontaktuppgifter och ledamöter i kommunfullmäktige

Ordförande för kommunfullmäktige är Gunilla Ekelöf. 

Mötestider

Här hittar du mötestider, protokoll och kallelser till fullmäktige.

Så kan du påverka som kommunmedborgare

Lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige

Här hittar du andra sätt att föra dialog med kommunen

 

Så kan du påverka som ledamot i kommunfullmäktige

Lämna en motion här.