Både våra yrkesprogram och högskoleförberedande program ställer eleverna inför val efter studenten att antingen fortsätta plugga vidare eller att komma direkt ut på arbetsmarknaden. Vilket man än väljer så vill vi att eleverna ska känna att de har med sig rätt förutsättningar att lyckas.