Vi skapar olika teman genom att uppmärksamma och ta tillvara på barnens intressen som kommer fram i den fria leken. 

Språkutveckling 

Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling och uppmuntrar all form av kommunikation En naturlig del av det är att tydliggöra språket med hjälp av tecken (TAKK) och bildstöd.  

Kommande läsår kommer vi att arbeta vidare med Skolverkets satsning Läslyftet, lärande för att utveckla språkutveckling i verksamheten. Vi kommer också att vidareutveckla kompetensen inom TAKK, för att säkerställa att samtlig personal har vår lägsta nivå.

Motorik

Förskolan och skolan arbetar med att utveckla barnens motorik, med fokus på  ökad fysisk aktivitet som en röd tråd i barnens vardag. Detta gör vi genom att samverka med all pedagogisk personal på förskolan, skolan och fritids.

Utedagar i vår närliggande natur sker kontinuerligt. Vi har tillgång till gymnastiksal som ligger i direkt anslutning till förskolan