Kort om våra gymnasieskolor

  • Antal gymnasieskolor: 4
  • Antal elever: 2 030 Antal medarbetare: 270

Lediga jobb

I våra gymnasieskolor kan du söka tjänster som till exempel yrkeslärare, pedagog till teoretiska program eller specialpedagog. Se vilka lediga jobb som finns just nu.

Lediga tjänster i Karlskrona kommun

Karriär och kompetens

Investera i ny kunskap - ett lyft för din karriär. Som medarbetare eller ledare på någon av Karlskrona kommuns skolor har du möjlighet till stort eget ansvar och att ta nästa steg i din karriär.

Bli VFU-handledare till studenter 

VFU är den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Är du nyfiken på att bli handledare? Om du brinner för kollegialt lärande och vill vara med att utveckla framtidens lärare och lärarutbildning är handledarskap något för dig. Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. VFU-handledarskapet är också en möjlighet för dig att utvecklas i din profession och yrkesroll.

Nätverk och handledarträffar
En gång per år träffas VFU-handledare i ett nätverk för att dela erfarenheter. Utöver detta så bjuder aktuellt universitet in till handledarträffar. På träffarna diskuteras pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

Du som förstelärare

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik. Försteläraren tjänstgör på egen arbetsplats men kan också ha ett områdes- och ett förvaltningsövergripande uppdrag. Att vara förstelärare i Karlskrona kommun innebär en förstelärartjänst med egen undervisning. Karlskrona kommuns skolor har ungefär 90 förstelärare, samtliga är anställda tillsvidare.

Lokalt nätverk för våra förstelärare

Två gånger per termin anordnas ett lokalt nätverk för dig som förstelärare. På nätverksträffarna är det olika teman som ni får ta del av och diskutera. Utgångspunkten är det kollegiala lärandet.

Alternativ karriärväg istället för förstelärare – blivande skolledare

Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en alternativ karriärväg i stället för förstelärare och en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Du som skolledare

Du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tror bidrar till att vi når våra gemensamma mål. Du delar med dig av dina kunskaper och idéer i vår lärande organisation. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Det innebär att du har full koll på ekonomin, verksamheten och personalen, både vad gäller vardagen och framtiden. Du vet att det är resultat som räknas och att det är ditt goda ledarskap som får andra att nå resultaten.

Rektorsutbildningen

Samtliga rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och även biträdande förskolechefer får gå den statliga rektorsutbildningen. Du deltar för att du ska stärka din förmåga att leda och styra din skola, för att ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten och du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

Blivande skolledare

Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Inspiration

Tvålärarsystem på gymnasiet

Tryggt, effektivt och framför allt – ökad kunskap hos eleverna. Det är tanken med modellen två lärare i klassrummet. Tanken? Skolutveckling och kollegialt lärande i ett – med målet att förbättra elevernas resultat.

Tvålärarsystemet har introducerats på en gymnasieskola i Karlskrona i ämnena engelska, svenska och matte. Två lärare har varit närvarande i klassrummet och delat på undervisningsansvaret.

– Med tvålärarsystemet får eleverna tillgång till två lärare och därmed mer stöd och förutsättningar att lyckas, här har vi det tunga argumentet. Men vinsterna är flera. Eleverna får möta flera lärstilar vilket vi tror är utvecklande. Och lärarna, genom att jobba två och två, kan inspirera, lära av och tipsa varandra, berättar Marcus Boström som är biträdande rektor.

Och Marcus hyllar sin personal. Tvålärarsystemet hade inte varit möjligt om det inte varit för medarbetarnas positiva inställning.

– Vi har nyfikna medarbetare som är trygga i sina lärarroller. Som faktiskt testar men också vågar misslyckas – för hur ska vi annars veta vad som inte fungerar? Det är just detta som är skolutveckling, och det är häftigt att det sker här hos oss.

Fullt utvecklad digital miljö

Karlskrona kommun satsar på bra informations- och kommunikationsteknologi som hjälper eleverna i sina studier. Sedan flera år tillbaka har varje elev på gymnasiet varsin surfplatta eller dator, beroende på vad som lämpar sig bäst för varje program. Vi arbetar också med en starkt utvecklad delkultur i olika tekniska plattformar. En bra teknologin underlättar för våra lärare att undervisa och våra elever att lära sig.

Digitala coacher på gymnasiet

Under förra året infördes digitala coacher på gymnasiet. Syftet är att involvera elever i arbetet med att utveckla den digitala skolmiljön. Coacherna fungerar som extra stöd för elever och lärare på skolorna och samarbetar med IKT-pedagoger och IT-tekniker.

- Projektet med digitala coacher är lärorikt för eleverna på flera sätt. Förutom kunskaper i olika digitala verktyg får eleverna också träna på ansvarstagande och få en möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, säger Daniel Lyckman och Micael Söderström som är IKT-pedagoger.

Framgångsrika yrkesprogram

På Karlskronas gymnasieskolor finns flera av landets bästa yrkesprogram. Bland annat en mycket väl utvecklad lärlingsutbildning tillsammans med SAAB. Flera elever på våra yrkesprogram har placerat sig högt i SM-tävlingar inom fordon, plåtslageri och maskinteknik.

Moderna skolbibliotek

Karlskronas gymnasieskolor har moderna skolbibliotek som ligger i framkant vad gäller digitala verktyg. Bibliotekarierna driver hela tiden ett nära samarbete med lärarna för att ge bästa undervisning och service till eleverna i en modern skolmiljö.