Trygghet och trivsel är grunden till att lärande kan ske. På Saltöskolan finns traditioner och strukturer, under året och i vardagen, för hur vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel på skolan.  

Alla klasser har särskilt avsatt tid i schemat varje vecka för planerat värdegrundsarbete. Vi har dessutom flera gemenskapande aktiviteter under läsåret då vi åker på lägerskolan för åk 4-6 i skolstart, årligen firar skolans födelsedag i oktober, sjunger tillsammans i Hela skolan sjunger, deltar i Gå och cykla-tävlingen framgångsrikt samt har Vårrus och Cabaré.