Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Enligt lag ska kommunstyrelsen ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Ordförande
Sandra Bizzozero (S)
E-post: sandra.bizzozero@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 09

1:e vice ordförande
Magnus Larsson (C)
E-post: magnus.larsson@karlskrona.se

2:e vice ordförande
Camilla Brunsberg (M)
E-post: camilla.brunsberg@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 30 01
Mobil: 0709-31 30 01

Sök politiker i förtroendemannaregistret