De flesta platserna finns i centrala Karlskrona, men du kan hyra båtplats även i ytterområdena. Om du söker båtplats kan du göra en intresseanmälan. 

Intresseanmälan för att hyra båtplats

Gratis båtpendlarplatser

Totalt finns femton stycken båtpendlarplatser där pendlare kan lägga till gratis: fem i Karlskrona stadsmarina (närmast infartsleden), fem vid Kungsbron (nedanför Östersjöskolan) och fem vid Fisktorget (intill platsen där skärgårdsbåtarna lägger till).
Platserna är till för jobbpendling och tillfälliga stopp och är gratis att använda från klockan 06.00 till 19.00.

Pump-outstation

På pump-outstationen kan man tömma tankar med både gråvatten och svartvatten. Stationen för tömning av spillvatten ligger på Hattholmen, mitt för Karlskrona stadsmarina vid bryggan. Här kan både båtar, bussar, husbilar med flera tömma sina tankar.

Båtuppläggning Lorentsberg

Saknar båtuppläggningsplats för vintern? Kontakta Sunna Båtklubb för information om lediga platser. Du behöver inte vara medlem i någon båtklubb eftersom planen ägs av kommunen, men hanteringen sköts av båtklubbar. Båten måste vara försäkrad.

Kontakt Sunna Båtklubb: 0455-24647 eller 0455-28146.

Uppsägning av båtplats

Om du vill säga upp din båtplats ska du göra det skriftligen före den 28 februari för innevarande års båtsäsong. Om uppsägning inte gjorts förnyas avtalet med ytterligare en båtsäsong.

Mer information finns i ditt avtal om båtplats vid kommunal brygga/fritidsbåtshamn.

Du skickar din uppsägning av båtplats via e-post till:
batplatser@karlskrona.se

Vinterförvaring

Genom att vara noga med var du placerar din båt under vintern minskar du risken för stöld, skadegörelse eller att den behöver forslas bort.

Läs om vad som är viktigt att tänka på vid vinterförvaring här.

Avgifter för kommunala båtplatser

 • Säsongsavgifter

   

  Grundpris per bryggmeter

  kronor inklusive moms

  Avgift för båtplatsens bredd/bryggmeter

  Avgiften för båtplatsens bryggmeterpris beräknas på varje påbörjat 5 centimeter intervall.

  630

   

  Avgiftstillägg för bom eller boj tillhandahållen av drift- och serviceförvaltningen.

  Avgiften kombineras alltid med grundpriset.

   

  Förtöjningsboj

  525

  Förtöjningsbom 4 meter

  525

  Förtöjningsbom 4,5 meter

  545

  Förtöjningsbom 5 meter

  555

  Förtöjningsbom 6 meter

  640

  Förtöjningsbom 6 meter, gångbar

  790

  Förtöjningsbom 7 meter

  795

  Förtöjningsbom 8 meter

  945

  Förtöjningsbom 10 meter

  1170

  Förtöjningsbom 12 meter

  1370

   

  Utökad service i anslutning till båtplats. Pris per säsong.

   

  Färskvatten på bryggan, möjlighet att bunkra/spola båt vid båtplats.
  Färskvatten finns tillgängligt endast under frostfri period.


  50

  El 220 - 230V/6A. Möjlighet att ansluta direkt till båt inklusive förbrukning. Endast del av dygn och maximalt 24 timmar.


  200

  El 220 - 230V/6A. Möjlighet att ansluta direkt till båt inklusive förbrukning.


  1500

   

   
   

   

   
   

   

  Vinterplats vid brygga eller kaj i Karlskrona stadsmarina kan hyras i samråd med drift- och serviceförvaltningen

  Vintersäsong är 1 januari-31 mars och 1 december-31 december.

  Vinterplatsavgiften är 15 procent av båtplatsens totala säsongspris. Avgiften betalas per påbörjad kalendermånad och erläggs månadsvis.

  Elförbrukning under vintersäsong betalas per uppmätt kilowattimme.

   

  Övriga avgifter

   

  Ej kommunal båtplats på kommunens mark och vatten, per båtplats (ej momspliktigt).

   
  400

  Avgift för köhantering, administrationsavgift per köplats.

  215

  Avgift för uthyrning av båtplats i andra hand, administrationsavgift per uthyrning.


  215

  Avgift för återbetalning av uppsagd båtplats, administrationsavgift per båtplats.


  215

   

  Avgifterna är skattepliktiga enligt lag om mervärdesskatt. Undantag är avgift/taxa för ej kommunal båtplats på kommunens mark och vatten.