På grund av coronapandemin tar vi tillsvidare tyvärr inte emot några studiebesök på våra anläggningar. Vi hoppas att situationen blir bättre framöver så att vi kan återuppta besöken. 

Du kan göra studiebesök på Koholmens reningsverk, Oskarsvärnsvägen 9 och på Karlskrona vattenverk, Riksvägen 48 i Lyckeby. Besöken är kostnadsfria, men måste förbokas.

Maximalt antal i en grupp är cirka 15 personer. Större grupper delas in i mindre med flera guider.

Koholmens reningsverk

Studiebesöket på Koholmens reningsverk varar i ungefär en timme. Under besöket på reningsverket får du kunskap om:

  • Hur reningen av avloppsvatten går till i ett reningsverk.
  • Varför det är viktigt med rening av avloppsvatten.
  • Hur vi själva kan påverka reningen beroende på vad vi spolar ner i avloppet.
  • Att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion.

Karlskrona vattenverk

Besöket på Karlskrona vattenverk tar cirka 45-60 minuter. Under besöket på vattenverket får man kunskap om:

  • hur viktigt vatten är i samhället
  • hur det går till att göra dricksvatten av vatten från Lyckebyån
  • att regelbundna provtagningar av det kommunala vattnets kvalitet tas vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet samt ute hos konsument

Kontakt och mer information

Karlskrona vattenverk, Lyckeby
Bo-Göran Hirdelw
Telefon: 0455-30 33 08
E-post: bo-goran.hirdelw@karlskrona.se

Koholmens reningsverk
Jakob Johansson

Telefon: 0455-30 50 47
E-post: jakob.johansson@karlskrona.se

För skolan

För dig i skolan finns bra utbildningsmaterial och tips för målanpassade lektioner om vatten och avlopp. 

Årskurs 0-3: Linköpings kommuns sagobok handlar om vad som händer med det som hamnar i toaletten efter att vi har spolat.

Sagan om avloppsrening, pdf

Årskurs 4-6: Vattenskolan på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats har information om vattnets väg, vattenfakta, lärarhandledning samt bra länkar.

Vattenskolan på Svenskt Vattens webbplats

Årskurs 6-9: På Sydvattens hemsida finns lektionsmaterial och bra länkar till andra som jobbar med vatten.

Läs mer på Sydvattens webbplats