Du kan göra studiebesök på Koholmens reningsverk, Oskarsvärnsvägen 9 och på Karlskrona vattenverk, Riksvägen 48 i Lyckeby. Besöket är kostnadsfritt men måste förbokas.

Maximalt antal i en grupp är cirka 15 personer. Större grupper delas in i mindre med flera guider. 

Koholmens reningsverk

Studiebesöket på Koholmens reningsverk varar i ungefär en timme. Under besöket på reningsverket får du kunskap om:

  • Hur reningen av avloppsvatten går till i ett reningsverk.
  • Varför det är viktigt med rening av avloppsvatten.
  • Hur vi själva kan påverka reningen beroende på vad vi spolar ner i avloppet.
  • Att avloppsreningsverket är en viktig samhällsfunktion.

Karlskrona vattenverk

Besöket på Karlskrona vattenverk tar cirka 45-60 minuter. Under besöket på vattenverket får man kunskap om:

  • hur viktigt vatten är i samhället
  • hur det går till att göra dricksvatten av vatten från Lyckebyån
  • att regelbundna provtagningar av det kommunala vattnets kvalitet tas vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet samt ute hos konsument

Kontakt och mer information

Karlskrona vattenverk, Lyckeby
Bo-Göran Hirdelw
Telefon: 0455-30 33 08
E-post: bo-goran.hirdelw@karlskrona.se

Koholmens reningsverk
Jakob Johansson

Telefon: 0455-30 50 47
E-post: jakob.johansson@karlskrona.se

För skolan

För dig i skolan finns bra utbildningsmaterial och tips för målanpassade lektioner om vatten och avlopp. 

Årskurs 0-3: Linköpings kommuns sagobok handlar om vad som händer med det som hamnar i toaletten efter att vi har spolat.

Sagan om avloppsrening, pdf

Årskurs 4-6: Vattenskolan på branschorganisationen Svenskt Vattens webbplats har information om vattnets väg, vattenfakta, lärarhandledning samt bra länkar.

Vattenskolan på Svenskt Vattens webbplats

Årskurs 6-9: På Sydvattens hemsida finns lektionsmaterial och bra länkar till andra som jobbar med vatten.

Läs mer på Sydvattens webbplats