Krav på komposten

Du som komposterar själv har ansvar för att sköta och underhålla din kompost. För att nedbrytningen av avfallet ska fungera under vintern behöver komposten vara isolerad, en så kallad varmkompost. Komposten måste också vara skadedjurssäker. 

Hur går det till?

När du komposterar själv ersätter din kompost det bruna sopkärlet som annars används för kompostering av hushållsavfall. Abonnemanget avslutas och det bruna sopkärlet hämtas upp inom 10 dagar från att din anmälan godkänts. Hämtningen kostar 375 kronor.

Uppgifter i anmälan

För att fylla i din anmälan behöver du veta fastighetsbeteckningen där komposten ska placeras. Du behöver också uppge avståndet från platsen där komposten ska placeras och till närmsta fastighetsgräns samt närmaste grannbostad. 

När du gör anmälan kan du även ändra storlek eller hämtningsintervall för det gröna kärlet med brännbart avfall.

Vad kan jag lägga i min kompost?

Du kan kompostera alla slags matrester, både tillagade och råa, hushållspapper och blommor.

Du kan inte kompostera snus och cigarettfimpar, blöjor och bindor, textilier, innehållet i dammsugarpåsar eller kemikalier.