Krav på komposten

Du som komposterar själv har ansvar för att sköta och underhålla din kompost. För att nedbrytningen av avfallet ska fungera under vintern behöver komposten vara isolerad, en så kallad varmkompost. Komposten måste också vara skadedjurssäker. 

Hur går det till?

När du komposterar själv ersätter din kompost det bruna sopkärlet som annars används för kompostering av hushållsavfall. Abonnemanget avslutas och det bruna sopkärlet hämtas upp inom tio dagar från att din anmälan godkänts. Hämtningen kostar 375 kronor.

Uppgifter i anmälan

För att fylla i din anmälan behöver du veta fastighetsbeteckningen där komposten ska placeras. Du behöver också uppge avståndet från platsen där komposten ska placeras och till närmsta fastighetsgräns samt närmaste grannbostad. 

När du gör anmälan kan du även ändra storlek eller hämtningsintervall för det gröna kärlet med brännbart avfall.

Bokashi

Du som vill anmäla att du komposterar bokashi behöver redovisa hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i bokashibehållaren. Om du gräver ner det bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa hur du förebygger att skadedjur inte gräver upp matavfallet. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern.

Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera bokashikomposten med en varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha en skadedjurssäker plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Vad kan jag lägga i min kompost?

Du kan kompostera alla slags matrester, både tillagade och råa, hushållspapper och blommor.

Du kan inte kompostera snus, cigarettfimpar, blöjor, bindor, plast, textilier, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, delar från sjuka växter eller ogräs som gått i frö (kan dock komposteras i varmkompost där många frön dör av värmen).