Protokoll och möteshandlingar

I listan nedan klickar du in på den nämnd eller det bolag du är intresserad av, där hittar du protokoll för den nuvarande mandatperioden. Från och med 2018 finns även möteshandlingarna tillgängliga för varje sammanträde.

Protokoll före 2015

Protokoll före 2015 kommer att läggas till efterhand. Kontakta registratorn om du vill ta del av något som ännu inte är publicerat. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Inga personuppgifter

Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter publiceras inte på karlskrona.se men alla handlingar kan begäras ut som allmän handling. I dagordningen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns. Du begär ut handlingen genom att kontakta registratorn.

Kontakta registratorerna