Kallelser, möteshandlingar och protokoll

Klicka in på den nämnd du är intresserad av. Där hittar du kallelse, möteshandlingar och protokoll för varje möte.

Inga personuppgifter

Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter publiceras inte på karlskrona.se men alla handlingar kan begäras ut som allmän handling. I dagordningen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns. Du begär ut handlingen genom att kontakta registratorn.

Sidan är under uppbyggnad

Om du saknar några handlingar kan du kontakta registratorn. Kontaktuppgifter hittat du längre ner på sidan.

Kontakta registratorerna