Backsippans förskola ligger i mitt i mångkulturella Kungsmarken. Förskolan består av fyra åldersindelade avdelningar, Grodan 1-2 år, Delfinen 2-3 år, Ekorren 3-4 år samt Björnen 4- 5 år. På förskolan går ca 80 barn.  

I Sunnadals förskoleområde ser vi olikheter som en tillgång och en rikedom, men mest ser vi likheter. 

Kontakt

Förskolechef Backsippans förskola

Karin Lundström

Kungsmarksvägen 5

371 44 Karlskrona

Kontakt administration

Ida Johansson

Kontakt till förskolans avdelningar

Fjärilen: 0455-30 37 40

Ekorren: 0455-30 37 41

Grodan: 0455-30 33 65

Delfinen: 0455-30 33 68