Vårt arbetssätt

Alla förskolor i Sunnadal arbetar med temat naturvetenskap. Vårt tema har vi valt för att fördjupa arbetssätt och kunskaper samt utmana oss inom det naturvetenskapliga området. 

Vi vill utgå från samma grund på alla förskolorna för att skapa möjlighet för gemensam planering, reflektion, utvärdering och kompetensutveckling. Varje avdelning utgår från det som fångar deras barns intresse.  

Vi har ett nära samarbete med specialpedagog och modersmålspedagoger i området.

Kontakt

Förskolechef Backsippans förskola

Karin Lundström

Kungsmarksvägen 5

371 44 Karlskrona

Kontakt till förskolans avdelningar

Fjärilen: 0455-30 37 40

Ekorren: 0455-30 37 41

Björnen: 0455-30 37 42

Grodan: 0455-30 33 65

Delfinen: 0455-30 33 68

Humlan: 0455-32 12 09