Skolorna har sina egna profiler och inriktningar för att uppfylla målen i läroplanen. I grundsärskolan får barn med utvecklingsstörning anpassad utbildning.