Skolorna har sina egna profiler och inriktningar för att uppfylla målen i läroplanen. I grundsärskolan får barn med utvecklingsstörning anpassad utbildning.

Hitta kommunala och fristående skolor

Vill du hitta och jämföra bland både kommunala och fristående skolor i Karlskrona kommun? Då kan du göra en sökning och se skolor på karta.

Sök och hitta skolor

Kontakt