Seniorer i skolan

Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas i en inspirerande miljö? Då har du möjlighet att bli senior i skolan. Insatserna är ideella och du kan delta på lektioner, vara med på fritids eller hjälpa till med läxor.

Olle_Klein_adalen_forskola_fix.jpg

Vi har idag fler än 120 seniorer som trivs i sina roller och känner att de har meningsfulla och stimulerande uppgifter. De flesta är ålderspensionärer men även personer som inte yrkesarbetar är välkomna.

Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan äldre och yngre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Hur blir du senior i skolan?

Hör av dig och meddela ditt intresse till Kunskapsförvaltningen. Innan du bestämmer dig för att bli senior i skolan bjuder vi på en kortare utbildning, en veckas introduktionskurs. Först när kursen är slut bestämmer du om du vill bli senior i skolan eller ej.

Du deltar idéellt

Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang och självklart har du frihet att göra avbrott; för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du ska göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Några gånger under terminen har vi återsamlingar för seniorerna. Programmen vid dessa tillfällen varierar. T.ex. inbjuds representanter från förskola, skola och fritidshem för att informera om något som kan intressera seniorerna. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid att prata med varandra för att utbyta erfarenheter.