Äldre man sitter vid ett bord med förskoleelever och berättar något med inlevelse

Syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till möten med flera vuxna samtidigt som äldre personers kunskap och erfarenhet tas tillvara. Satsningen bygger på övertygelsen att möten mellan äldre och yngre skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle.

Vi har i dag fler än 140 seniorer som trivs i sina roller och känner att de har meningsfulla och stimulerande uppgifter. De flesta är ålderspensionärer men även personer som av andra anledningar inte yrkesarbetar är välkomna.

Hur blir du senior i förskolan eller skolan?

Hör av dig och meddela ditt intresse till kunskapsförvaltningen. Innan du bestämmer dig för att bli senior i förskolan eller skolan bjuder vi på en kortare utbildning, en veckas introduktionskurs. Vi vill påminna om att det inte är något krav att man ska vara aktiv som senior efter kursen. Det bestämmer du själv efter kursens slut.

Senior i förskolan eller skolan genomförs i samarbete med Folkuniversitetet.

Introduktionsutbildningar

Under hösten 2020 kommer det inte att genomföras några introduktionsutbildningar på grund av coronapandemin.

Anmälan

Anmäl dig genom att kontakta någon av följande personer:

Du deltar ideellt

Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang och självklart har du frihet att göra avbrott; för att träffa dina barnbarn, åka på semester eller ta hand om annat som livet bjuder på. Du och den lärare du ska vara med bestämmer tillsammans vad du ska göra som senior.

Erfarenhetsutbyte

Några gånger under terminen har vi återsamlingar för seniorerna. Programmen vid dessa tillfällen varierar, till exempel kan representanter från förskola, skola och fritidshem bjudas in för att informera om något som kan intressera seniorerna. Ett viktigt syfte med återträffarna är att seniorerna får tid att prata med varandra för att utbyta erfarenheter.