Välkommen

Nyheter

 • kulturskolan-kor-2.1.jpg

  Körsång för barn och ungdomar

  Vecka 36 startar Kulturskolans körer för barn och ungdomar som älskar att sjunga. Här får eleverna sångglädje, gemenskap, sångteknik och scenvana. Anmälan görs på karlskrona.se/kulturskolan.

 • Standardbild Karlskrona kommun

  Lekplatser får sand som inte fryser

  Lekplatsen på Orkestergatan i Spandelstorp kommer att vara stängd i två veckor för att byta ut underlaget mot en sand som inte fryser och blir hård i höst och vinter.

 • 190808_KLF_VR_Webb_2-1_01_ps.jpg

  Sommarjobbet som blev ett boende

  I sommar har fem gymnasieelever sommarjobbat på kommunen och nu har deras 3D-modell av Rödebys nya omvårdnadsboende presenterats.

Servicemeddelanden

Spolningar av vattenledningsnätet i Rödeby

Publicerad

Ett underhållsarbete med renspolning av vattenledningsnätet kommer att utföras i området Rödeby och Inglatorp under perioden 26 augusti till 10 oktober.

Läs mer

Asfaltering väg 116 och 748

Uppdaterad

Under vecka 34 kommer beläggningsarbete och fräsning att utföras på väg 116 och 748 samt i Jämjö samhälle.

Läs mer

Väg leds om vid Pottholmen

Uppdaterad

Från och med måndag den 12 augusti leds delar av gång- och cykelvägen som går längs med Borgmästarefjärden vid Pottholmen om till Blekingegatan.

Läs mer

Underhåll av Hasslöbron

Uppdaterad

Från måndag 19 augusti till slutet av september ska Trafikverket underhålla Hasslöbron. Under arbetet kommer bron inte gå att öppna och sjötrafik stängs därför av för större båtar.

Läs mer