Välkommen

Nyheter

Servicemeddelanden

Avstängt körfält förbi Pottholmen

Publicerad

Från och med tisdagen den 21 januari stängs ett av två körfält i västlig riktning mot Saltö, förbi bygget av World Trade Center, av. Anledningen är att den befintliga gång- och cykelbanan behöver användas under byggtiden och därför blir det ena körfältet en tillfällig gång- och cykelbana.

Läs mer

Delar av Östra Köpmansgatan stängs av

Uppdaterad

Med anledning av att nya spillvattenledningar ska installeras i anslutning till kommunhuset Ruthensparre kommer Östra Köpmansgatan mellan Bredgatan och Östra Hamngatan stängas av.

Läs mer