Sök

 • Besöksförbud på boenden

  Från och med onsdagen den 1 april gäller besöksförbud på samtliga äldreboenden i Karlskrona kommun. Inte heller allmänna ytor i kommunens gruppbostäder och servicebostäder inom funktionsstödsförvaltningen är längre tillgängliga för allmänheten.

 • Så stöttar Karlskrona kommun föreningslivet

  Karlskronas föreningsliv och dess aktiviteter påverkas av situationen i samhället på grund av coronaviruset. Karlskrona kommun har därför vidtagit flera olika åtgärder för att stötta och underlätta för det lokala föreningslivet.

 • Boken kommer till dig som är 70 plus

  Karlskrona kommuns bibliotek håller öppet som vanligt men är du 70 år eller äldre, eller tillhör någon annan riskgrupp för coronaviruset, kan du få dina biblioteksböcker hemkörda till din bostad.

 • Kontakt för anhöriga och företrädare för personer med funktionsnedsättning

  Karlskrona kommun arbetar intensivt med att följa utvecklingen av coronaviruset, vidta nödvändiga åtgärder och informera berörda. Nu öppnar en telefon för anhöriga och företrädare för personer med stöd från funktionsstödsförvaltningen.

 • Hyresgäst på boende avliden – smittad av coronaviruset

  En hyresgäst på omvårdnadsboendet Fregatten, på Pantarholmen i Karlskrona, har avlidit efter att ha testats positiv för coronaviruset.

 • Nu stärks volontärarbetet – så kan du bidra

  Äldre personer som just nu uppmanas att hålla sig hemma för att undvika att bli smittade av coronaviruset kan behöva hjälp med olika vardagssysslor. Nu startar Karlskrona kommun och Frivilliga resursgruppen därför volontärverksamhet för personer som frivilligt vill hjälpa till.

 • Tillåtet att parkera längre än 24 timmar

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska personer som insjuknar i coronaviruset covid-19 hålla sig hemma. Med anledning av detta görs ett tillfälligt undantag gällande 24-timmarsparkeringar.

 • Kamerabevakning beviljat på skolor

  Datainspektionen har beviljat Karlskrona kommun tillstånd att kamerabevaka delar av Sunnadalskolan och Törnströmska gymnasiet.

 • Gymnasieelever erbjuds lunch

  Nu får distansstuderande gymnasieelever möjlighet att hämta lunch på tio av Karlskrona kommuns skolor.

 • Valborgsmässoeldar

  Det är alltid anordnaren av en valborgsmässoeld som är ansvarig för säkerheten. För att säkerheten ska vara betryggande är det viktigt att nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

Visa fler