Sök

 • Upplev utomhusutställningen The Overview Effect

  I sommar kan du uppleva utställningen The Overview Effect på sju olika platser i Karlskrona. Du som är konstnär har dessutom möjlighet att medverka med ett fotografi på ditt verk eller installation.

 • Nya visir köps in efter fel hos leverantören

  Karlskrona kommun byter leverantör av visir för skydd mot covid-19. Detta efter att leverantören felaktigt uppgett att visiren som köpts in är flergångsvisir. Visiren har varit ett fullgott skydd mot coronavirus, och att använda dem flera gånger har inte lett till någon hälsorisk för personalen.

 • Ny parkering i centrala Karlskrona

  I början av vecka 29 öppnar en ny parkering intill järnvägsstationen i centrala Karlskrona.

 • Åtgärder för tryggare trafiksituation i Lyckeby

  För att minska problemen med buskörning blir det nu förbjudet att köra bilar, A-traktorer och mopeder på parkeringarna vid olika köpcentra och skolor i Lyckebyområdet i Karlskrona.

 • Extra lokalbidrag till ideella föreningar

  Nu kan föreningar som har drabbats av uteblivna hyresintäkter på grund av coronapandemin ansöka om extra lokalbidrag från Karlskrona kommun.

 • Hon blir ny förvaltningschef för funktionsstödsförvaltningen

  Den 1 september tillträder Elina Tyrberg tjänsten som förvaltningschef för funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona kommun.

 • Karlskrona med i Intelligent cities challenge

  EU-kommissionen har utsett Karlskrona kommun att ingå i projektet Intelligent cities challenge (ICC). De kommande två åren kommer deltagarna att utbyta erfarenheter och få experthjälp för att uppnå grön, smart, tillväxt med hjälp av avancerad teknik.

 • Kodord ”mask 19” kan rädda liv

  Kvinnojouren Karlskrona, Karlskrona kommun och Apoteket Hjärtat samverkar kring det internationella initiativet ”mask 19” för att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

 • Egenprovtagning för covid-19 erbjuds

  Region Blekinge erbjuder från vecka 28 tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 18 år och har symtom på sjukdomen. I Karlskrona öppnar provtagningsplatsen på måndag den 6 juli.

 • En miljon satsas på föreningsinsatser för att minska segregation

  Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en miljon kronor för att öka föreningsdeltagandet och motverka segregation i området Kungsmarken och Mellanstaden. Fram till den 9 augusti har föreningar i Karlskrona kommun möjlighet att söka stöd för sina insatser.

Visa fler