Sök

 • En vädjan till vårdnadshavare på Tullens förskola

  Just nu är ett större antal pedagoger på Tullens förskola hemma på grund av sjukdom. Bland dem finns fall av konstaterad covid-19. Med anledning av det vädjar Karlskrona kommun till vårdnadshavare med 15-timmarsbarn att ha sina barn hemma från just Tullens förskola fram till och med vecka 2.

 • Tillåtet att parkera längre än 24 timmar

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma om du är sjuk gäller ett tillfälligt undantag från 24-timmarsparkeringar.

 • Stor satsning på digital utrustning till gymnasielärarna

  Karlskrona kommun satsar 600 000 kronor på att underlätta för lärarna i gymnasiet att undervisa på distans. Cirka 300 lärare utrustas med varsitt digitalt paket som ska ge bättre ljud- och bildkvalitet i kontakten med eleverna.

 • Så spolar du rätt i din vask och toalett

  Varje år spolas det ner 65 ton skräp i Karlskronas toaletter. Skräp som kan orsaka stopp i ledningar och problem i reningsverken. Spola rätt på ett lätt sätt - du också.

 • Digital näringslivsträff ger tips på nya sätt att mötas digitalt

  Karlskrona kommuns återkommande näringslivsträffar ”Näringsrik morgon” blir den 25 november en digital inspirationsmorgon. Kommunikationsexperten Antonio Lacinai är på plats och ger råd och tips om hur du bäst genomför digitala träffar och möten.

 • Ökad trafiksäkerhet med ny central busshållplats

  Nu påbörjas arbetet med en ny busshållplats på Östra Vittusgatan. Samtidigt tillgänglighetsanpassas den befintliga busshållplatsen Kungsplan vid Hoglands park.

 • Nya hastigheter i Jämjö

  Den 30 november börjar nya hastigheter att gälla på vägar och gator i Jämjö.

 • Tobaksfria veckan - med fokus på barns rätt till en tobaksfri uppväxt

  Idag startar den tobaksfria veckan, som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Karlskrona kommun deltar för femte året i rad på lokal nivå inom samarbetet Blekingesamverkan mot droger.

 • Grundsärskola stängs tillfälligt på grund av covid-19

  Grundsärskolans enheter på Lyckeby kunskapscentrum, Spandelstorpskolan och Solbackaskolan stängs under två veckor på inrådan av smittskyddsläkare Bengt Wittesjö. Stängningen sker från och med måndag den 16 november och berör cirka 80 elever.

 • Träffpunkten på Ostermansgatan stänger

  Från och med fredagen den 13 november stänger Träffpunkten, en mötesplats inom funktionsstödsförvaltningen, för att minska risken för smittspridning.

Visa fler