Här väljer du vilken sorts nyhetsuppdateringar du vill få till din e-post. När du startar, ändrar eller avslutar en prenumeration kommer du att få mejl med en länk du behöver klicka på för att bekräfta ditt val.

Har du frågor? Kontakta kommunikation@karlskrona.se 

  • Om dina personuppgifter

    När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

    Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

    Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Karlskrona kommun