Vi strävar efter att våra elever ska nå en högre måluppfyllelse när de tillämpar teoretiska kunskaper i praktiskt värdeskapande för sig själva och andra genom användandet av både digitala och traditionella lärprocesser med siktet inställt på framtida kompetenskrav.           

Utmanande lärande 

På Wämöskolan deltar vi i och driver intern skolutveckling genom Kunskapsförvaltningens satsning på  Challenging Learning - UItmanande lärande, ett treårigt utvecklingsarbete i samarbete med den internationelle skolutvecklaren James Nottingham.  

The key-question! 

“How can we help student understand the world they live in and prepare them for independent life-long learning?”  

3 Key questions for staying on track. 1. Where am I going? 2. Where am I now? 3. What are my next step?