Skolans likabehandlingsplan "Lika Olika", som har utarbetats gemensamt av personal och elever, slår fast att verksamheten på skolan ska genomsyras av ett demokratiskt regelverk, jämlikhet, jämställdhet och respekt för individens frihet och integritet. Ledorden i vårt likabehandlingsarbete är ömsesidig respekt, hänsyn, öppenhet och trivsel.

Ehrensvärdska gymnasiets elevhälsoteam (EHT), som består av rektorer, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog, arbetar aktivt för att upptäcka och stötta elever som har behov av hjälp och anpassningar. Elevhälsoteamet fokuserar även på det främjande och förebyggande arbetet i form av olika aktiviteter för att öka sammanhållningen och trivseln på skolan. Ett exempel på detta är Ehrensvärdsdagen, då alla skolans elever och personal utmanar varandra i olika tävlingar under lättsammare former.