Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp för hela sträckan är nu klar. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik. Ledningsrätt har sökts hos Lantmäteriet och ärendet ska handläggas.

Dokument

Här finns presentationen från mötena samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp”. 

Aspö_VA-utbyggnad.pdf

VA-sanering 20190527.pdf

Holmsjö

I Holmsjö pågår från vecka 20 byte av dricksvattenserviser.

Nättraby

Från och med slutet av vecka 21 påbörjas ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten-, och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Roslundavägen.

Grävarbetet innebär att vägen spärras av i etapper vilket kan medföra begränsad framkomlighet.

Kontakt
Per Persson, arbetsledare        
Telefon: 0455 - 30 32 15

Mats Bergkvist, arbetsledare            
Telefon: 0455 - 30 32 14

Darko Divis, VA-ingenjör            
Telefon: 0455 - 30 33 69

Ekeberg

Från och med vecka 11 påbörjas ett arbete med att gräva ner nya dagvattenledningar och byta ut vatten-, och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Grönsiskevägen, Trastvägen, Rödhakevägen och Bofinskvägen.

Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper och det kan medföra begränsad framkomlighet. 

Kontakt

Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455 - 30 32 14 

Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455 - 30 33 69

Strömsberg till Spjutsbygd via Stengöl

Utbyggnad vatten och spillvatten mellan Strömsberg och Spjutsbygd via Stengöl.
Tidplan juni 2018 klart våren 2019. Entreprenör NCC.

Kontakt

Darko Divis, VA-avdelningen, Karlskrona kommun
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69