Utbyggnadsarbeten

 

Aspö

Älmby Entreprenad AB har utsetts till vinnande leverantör för VA-utbyggnaden åt Karlskrona kommuns VA-Hamnavdelning efter avslutad upphandling.

Älmby Entreprenad AB  kommer att etablera sig och påbörja entreprenaden under slutet av februari 2021.

Utbyggnaden kommer att ske i tre huvudetapper enligt nedanstående bild.
Etapp 1 Grön markerat, Etapp 2 Lila markerat, Etapp 3 Blå markerat

Aspö VA-utbyggnad.jpg

Den första etappen planeras för utförandes fram till sommaren 2021 dvs under mars till och med maj månad. Under sommaren kommer inga arbeten att utföras.

Etapp 2 planeras för utförande from september 2021 tom maj 2022 och etapp 3 from september 2022 tom maj 2023. Tidplanen är preliminär och kan förändras under tiden.

Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp:
Aspö_VA-utbyggnad 20200304.pdf
VA-sanering 20200403.pdf

Kontakter:
Peter Håkansson, rörnätschef
Telefon: 0455-30 32 98

Karlskrona kommuns byggledare för VA-utbyggnaden är Alberto Schincagila från WSP som nås på telefonnummer 073-08 77 143.

Platschef på Älmby Entreprenad är Ingemar Nilsson som nås på telefonnummer 070-39 50 195.

Saleboda

Projektering av VA-utbyggnad i sommarstugeområdet vid Västersjön pågår. Ett digitalt informationsmöte via Skype hölls den 26 november 2020 för berörda fastighetsägare.
Här finns presentationen från mötet samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp:
Informationsmöte om VA-utbyggnad i Saleboda 20201126.pdf
VA-sanering 20200403.pdf
Kontakt
Peter Håkansson, rörnätschef
Telefon: 0455-30 32 98

Tving-Jämsunda

VA-utbyggnaden mellan Tving och Jämsunda pågår med PEAB som entreprenör. Projektet är klart i juni 2021.
Här finns presentationen från möten samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp. 
Tving-Jämsunda VA-utbyggnad 20200310.pdf
VA-sanering 20200403.pdf
Kontakt
Peter Håkansson, rörnätschef
Telefon: 0455-30 32 98

Klakebäcksvägen

Projektering av kommunalt vatten och avlopp pågår. Informationsmöte för berörda fastighetsägare hölls i Jämjö Folketshus den 10 och 11 juni 2020. Justeringar av ledningssträckan efter mötet pågår. Lantmäteriet handlägger ledningsrättsansökan. 
Här finns informationen från mötet samt information inför inkoppling av kommunalt vatten och avlopp.
Klakebäcksvägen VA-utbyggnad 20200611.pdf
VA-sanering 20200403.pdf
Kontakt
Peter Håkansson, rörnätschef
Telefon: 0455-30 32 98

Mariedal

I Mariedal pågår arbetet med att bygga ut dagvattenledningar och byta ut vatten och spillvattenledningar. Vägar som påverkas är Lövsångarevägen, Lärkvägen och Blåmesvägen. Arbetet innebär att vägen kommer att spärras av i etapper, vilket kan medföra begränsad framkomlighet. Berörda fastighetsägare är informerade.
Kontakt
Mats Bergkvist, arbetsledare
Telefon: 0455-30 32 14
Darko Divis, VA-ingenjör
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69

Nättraby

I Nättraby pågår nu arbetet med att bygga ut vatten- och avloppsledningsnät till det nya bostadsområdet i Bjärby. Den andra etappen av arbetet påbörjades vecka 45 och väntas pågå året ut samt stora delar av 2021. Arbetsfordonen tar sig till och från området via Parkvägen, vilket leder till ökad trafik där.
Kontakt
Daniel Strandberg, projektledare
Telefon: 0455-30 31 80