Fågelmara

Med start vecka 17 påbörjas sanering av huvudvattenledning och serviser fram till fastighetsgräns. Berörda vägar är Radhusvägen, Villavägen, Industrivägen och Bagerivägen.

Du som är fastighetsägare och berörs av arbetet kommer att bli meddelad när omkoppling kommer att ske, då vi behöver stänga av vattnet.

Gängletorp/ Säby

Vecka 17 börjar även utbyggnaden av vatten- och spillvattennät för fastigheter i Gängletorp/Säby. Entreprenör för detta projekt är PEAB.

Du som är fastighetsägare och berörs av arbetet kommer att bli meddelad när omkoppling kommer att ske, då vi behöver stänga av vattnet.

Projektet är uppdelat på tre etapper:
• Etapp 1 är i mitten vid fotbollsplanen i Ramdala (Säbyvallsvägen, Peter Krafts väg, Björkdungevägen, Brudbäcksvägen, Gängletorpsvägen).
• Etapp 2 är östra delen (Sjöbrisvägen).
• Etapp 3 är västra delen (Timotejvägen, Havsviksvägen, Gängletorpsvägen).

Tidplan
Från vecka 17 och året ut för etapp 1 och 2. Start för arbetet med etapp 3 beräknas till slutet av 2018.

Kontakt

Therese Löfgren, VA-avdelningen, Karlskrona kommun. 
E-post: therese.lofgren@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 32 12

Strömsberg till Spjutsbygd via Stengöl

Utbyggnad vatten och spillvatten mellan Strömsberg och Spjutsbygd via Stengöl.
Tidplan juni 2018 klart våren 2019. Entreprenör NCC.

Kontakt

Darko Divis, VA-avdelningen, Karlskrona kommun
E-post: darko.divis@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 33 69

Torstäva/ Trummenäs

Nu är utbyggnaden av vatten- och spillvattennät för fastigheter i Torstäva/Trummenäs klart. Fastigheter kan nu koppla in sig på kommunalt vatten.

Kontakt

Therese Löfgren, VA-avdelningen, Karlskrona kommun.
E-post: therese.lofgren@karlskrona.se 
Telefon: 0455-30 32 12

Aspö

Projektering av kommunalt vatten och avlopp pågår på södra och västra Aspö för framtiden enligt VA-planen. Sträckningen är från Ellenabben via Kroken upp till Ryd, Djupvik.

När projekteringen är klar skall ledningsrätt sökas hos lantmäteriet och därefter sker upphandling av ledningsentreprenaden.