Vi är engagerade i Ung företagsamhet. Vi har under flera år varit framgångsrika vid både DM och SM med spännande affärsidéer.

På af Chapmangymnasiet finns det Samhällsvetenskapliga programmet med samtliga nationella inriktningar, Hantverksprogrammet med inriktningarna Florist och Konditori samt Hotell- och restaurangprogrammet.

En trygghet för dig som elev är att du alltid kan kontakta studievägledare, kurator eller skolhälsovård. De finns tillgängliga alla skoldagar.

Vi har två egna bibliotek, egna matsalar och caféer i skolans lokaler.

Östersjöskolan

Östersjöskolan har utsetts till ”Skola för hållbar utveckling” och är en filial till af Chapmangymnasiet. Våra Hotell- och restaurangprogram och Hantverksprogram ligger i fronten när det gäller ekologi och hållbarhet.

Till Östersjöskolan och restaurang

Kontakt

af Chapmangymnasiet

Drottninggatan 49

371 32 Karlskrona

Kontakt rektor

Marie Franzén

Ansvarig för:

Samhällsprogrammet årskurs 1

Samhällsprogrammet med internationell inriktning

Kontakt biträdande rektor

Kajsa Petersson

Ansvarig för:

Ekonomiprogrammet

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Kontakt biträdande rektor

Anne Johansson

Ansvarig för:

Lärlingsprogrammet

Samhällsprogrammet årskurs 1 och 2, förutom internationell inriktning