På skolan går cirka 800 elever. Vi erbjuder utbildningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga nationella inriktningar samt internationell profil och Ekonomiprogrammet med båda nationella inriktningarna.  

En trygghet för dig som elev är att vi har två starka elevhälsoteam på skolan. Under din skolvardag kan du få stöd av olika professioner såsom kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, elevhandledare, studie- och yrkesvägledare, samordnare och koordinatorer. Gemensamt på de kommunala gymnasieskolorna finns också två socialpedagoger.

Vi har ett stort fint bibliotek och två bibliotekarier som kan hjälpa dig när du söker fakta och litteratur. Skolan har även egna matsalar och caféer.

Östersjöskolan

På Östersjöskolan, som är en del av af Chapmangymnasiet, erbjuds Lärlingsutbildningen med flera olika inriktningar samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningarna kök och servering samt bageri och konditori.

Till Östersjöskolan och restaurang

Kontakt

af Chapmangymnasiet

Drottninggatan 49

371 32 Karlskrona

Skoladministratörer:

Johanna Juhlin: 0455-30 41 28

Malin Nilsson: 0455-30 42 19

Kontakt

Rektor

Marie Franzén

Ansvarig för:

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning internationell profil

Kontakt

Biträdande rektor

Anne Johansson

Ansvarig för:

Ekonomiprogrammet årskurs 1 och 2, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Lärlingsutbildningarna

Kontakt

Biträdande rektor

Maria Spångberg

Ansvarig för:

Ekonomiprogrammet årskurs 3, Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, inriktning samhällsbyggnadsprofil, inriktning medier, information och kommunikation