IMG_0325_fix.jpg

Möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Karlskrona kommun. Du hittar också kallelser till möten och protokoll.

Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

Mötestider

 • Kommunfullmäktige

  Sammanträder klockan 13.00 på Wämö Center vid centrallasarettet i Karlskrona. Mötena är öppna för allmänheten. 

  Torsdagar 

  2019

  21 november
  17 december (tisdag)

  2020

  6 februari
  5 mars
  2 april
  28 april (tisdag)
  26 maj (tisdag)
  15 juni (måndag, heldag budget)

  1 oktober
  5 november
  26 november
  17 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kommunstyrelsen

  Sammanträder klockan 08.30. Mötena är inte öppna för allmänheten. 

  Tisdagar

  2019

  5 november
  3 december

  2020

  21 januari
  11 februari
  17 mars
  14 april
  12 maj
  2 juni

  15 september
  13 oktober
  10 november
  8 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträder klockan 09.00 om inte annat anges. Plats meddelas i kallelsen som publiceras en vecka innan sammanträdet.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2019

  27 november (Inställt)
  18 december

  2020

  29 januari
  26 februari
  25 mars
  23 april
  27 maj
  17 juni

  23 september
  4 november
  25 november
  16 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Drift- och servicenämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset, klockan 14.00 om inget annat anges i kallelsen.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Tisdagar

  2019

  26 november
  16 december (måndag)

  2020

  28 januari
  25 februari (klockan 09.00)
  24 mars
  21 april
  28 maj (torsdag)
  18 juni (torsdag, klockan 09.00)
  25 augusti (klockan 09.00)
  22 september
  27 oktober
  24 november
  15 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Funktionsstödsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 09.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar
  2019

  30 januari
  27 februari
  27 mars
  24 april
  22 maj
  19 juni

  28 augusti
  25 september
  23 oktober
  20 november
  18 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kunskapsnämnden

  Sammanträder i Karlskrona kompetenscenter, Kungsholmen, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Torsdagar

  2019

  Tisdag 29 januari
  Torsdag 14 mars (KKC, lokal Oscarsvärn 1)
  Tisdag 23 april
  Torsdag 23 maj
  Torsdag 20 juni (klockan 08.00)

  Torsdag 29 augusti
  Torsdag 19 september
  Torsdag 17 oktober
  Torsdag 28 november
  Torsdag 19 december

   

   

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Måndagar

  • 14 januari
  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 mars
  • 6 maj
  • 3 juni
  • 26 augusti
  • 30 september
  • 2 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Torsdagar

  2019

  5 december

  2020

  23 januari
  13 februari
  12 mars
  9 april
  7 maj
  4 juni
  20 augusti
  10 september
  1 oktober
  5 november
  3 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Socialnämnden

  Sammanträder i Oscarsvärn 1, KKC (Karlskrona Kompetenscenter i Gullberna Park), klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Måndagar
  2019

  28 januari
  25 februari
  25 mars
  15 april
  20 maj
  17 juni

  26 augusti
  23 september
  21 oktober
  18 november
  16 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Valnämnden

  Valnämnden sammanträder i kommunhuset Ruthensparre i lokalen Ellida klockan 13.30 om inget annat anges. 

  2019

  6 februari

  8 mars i lokal Enigheten, klockan 09.00.

  6 maj

  12 juni - OBS! Inställt

  4 september

  4 december

   

 • Äldrenämnden

  Sammanträder i Freden, Ruthensparre, klockan 14.00 på onsdagar om inget annat anges i kallelsen. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2019

  30 januari
  27 februari
  27 mars
  24 april
  22 maj
  19 juni

  28 augusti
  25 september
  23 oktober
  20 november
  18 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Överförmyndarnämnden

  Sammanträder i Ellida, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.30.

  Måndagar 

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll  

  Sammanträde den 20 maj inställt på grund av för få ärenden.