Möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Karlskrona kommun. Du hittar också kallelser till möten och protokoll.

Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

Mötestider

 • Kommunfullmäktige

  Sammanträder klockan 13.00 på Wämö Center vid centrallasarettet i Karlskrona. Mötena är öppna för allmänheten. 

  Torsdagar

  2020

  6 februari
  5 mars
  2 april
  28 april (inställt)
  26 maj (tisdag)
  15 juni (måndag, heldag budget)

  1 oktober
  5 november
  26 november (Heldag budget. Start kl. 08.30)
  17 december

  2021

  4 februari
  4 mars
  30 mars (tisdag)
  29 april
  25 maj (tisdag)
  22 juni (tisdag, heldag budget)

  30 september
  28 oktober
  23 november (tisdag)
  21 december (tisdag)

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kommunstyrelsen

  Sammanträder klockan 08.30. Mötena är inte öppna för allmänheten. 

  Tisdagar

  2020

  21 januari
  11 februari
  17 mars
  14 april
  12 maj
  2 juni

  15 september
  13 oktober
  10 november
  8 december

  2021

  19 januari
  16 februari
  16 mars
  13 april
  11 maj
  8 juni

  7 september
  12 oktober
  9 november
  30 november

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträder klockan 09.00 om inte annat anges. Plats meddelas i kallelsen som publiceras en vecka innan sammanträdet.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2020

  29 januari (inställt)
  26 februari
  25 mars (inställt)
  22 april
  27 maj
  17 juni

  23 september
  4 november
  25 november
  16 december

  2021

  27 januari
  24 februari
  24 mars (Lärandedialog AMA)
  21 april (Lärandedialog VUX)
  26 maj
  16 juni

  22 september
  3 november
  24 november
  15 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Drift- och servicenämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset, klockan 14.00 om inget annat anges i kallelsen.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Tisdagar

  2020

  28 januari
  25 februari (klockan 09.00)
  24 mars
  21 april
  28 maj (torsdag)
  18 juni (torsdag, klockan 09.00)


  25 augusti (klockan 09.00)
  22 september
  27 oktober
  24 november
  15 december

  2021

  26 januari
  23 februari
  23 mars
  20 april
  27 maj (Obs! Torsdag.)
  15 juni

  24 augusti
  21 september
  26 oktober
  25 november (Obs! Torsdag.)
  14 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Funktionsstödsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 09.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar
  2020

  29 januari
  26 februari
  25 mars
  22 april (inställt)
  20 maj
  17 juni

  26 augusti
  23 september
  21 oktober
  18 november
  16 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kunskapsnämnden

  Sammanträder i Karlskrona kompetenscenter, Kungsholmen, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  2020

  Torsdag 30 januari
  Måndag 24 februari 
  Torsdag 26 mars 
  Torsdag 30 april (halvdag)
  Torsdag 28 maj Inställt
  Tisdag 16 juni 

  Torsdag 27 augusti
  Tisdag 29 september 
  Torsdag 22 oktober
  Tisdag 24 november 
  Måndag 14 december

  2021

  Torsdag 28 januari
  Tisdag 2 mars
  Torsdag 25 mars
  Tisdag 27 april
  Torsdag 27 maj
  Måndag 21 juni

  Torsdag 2 september
  Tisdag 28 september
  Tisdag 26 oktober
  Torsdag 25 november
  Torsdag 16 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Tisdagar

  2020

  • 4 februari
  • 25 februari
  • 31 mars
  • 27 april (måndag)
  • 25 maj (måndag)
  • 25 augusti
  • 29 september
  • 27 oktober (klockan 8.30-12.00)
  • 1 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Torsdagar

  2020

  23 januari
  13 februari
  12 mars
  9 april
  7 maj
  4 juni


  20 augusti
  10 september
  1 oktober
  5 november
  3 december

  2021

  21 januari
  11 februari
  4 mars
  1 april
  29 april
  27 maj (Eventuellt extra möte.)

  12 augusti
  2 september
  7 oktober
  28 oktober
  25 november

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Socialnämnden

  Sammanträder i Oscarsvärn 1, KKC (Karlskrona Kompetenscenter i Gullberna Park), klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Måndagar
  2020

  27 januari
  24 februari
  23 mars
  20 april
  18 maj
  16 juni (tisdag)

  24 augusti
  21 september
  19 oktober
  16 november
  14 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Valnämnden

  Valnämnden sammanträder i kommunhuset Ruthensparre i lokalen Ellida klockan 13.30 om inget annat anges. 

  2020

  Tisdag 11 februari i lokal Enigheten

  Tisdag 22 september 

  Tisdag 8 december

   

 • Äldrenämnden

  Sammanträder i Freden, Ruthensparre, klockan 14.00 på onsdagar om inget annat anges i kallelsen. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2020

  29 januari
  26 februari
  25 mars
  29 april inställt
  27 maj
  17 juni

  26 augusti
  30 september
  28 oktober
  25 november
  16 december

  2021

  27 januari
  17 februari
  24 mars
  28 april
  26 maj
  23 juni

  1 september
  29 september
  25 oktober (OBS! Ändrat datum.)
  24 november
  20 december (OBS! Måndag.)

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Överförmyndarnämnden

  Sammanträder i Ellida, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.30.

  Torsdagar

  2020

  23 januari
  20 februari
  19 mars
  16 april (sammanträdesrum Ugnen)
  11 juni

  20 augusti (sammanträdesrum Ugnen)
  17 september (sammanträdesrum Ugnen)
  22 oktober
  10 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll  

   

 • Kommunala bolag

  Karlskronahem

  Styrelsen sammanträder onsdagar klockan 9.00.

  2020

  29 januari
  26 februari
  29 april
  24 juni
  26 augusti
  30 september
  14 december (måndag)

  Affärsverken

  Tid för respektive bolag:

  Affärsverken Karlskrona 14:00
  Affärsverken Energi 14:30
  Affärsverken Elnät 15:00

  2020

  31 januari
  28 februari
  27 mars
  24 april
  29 maj
  26 juni