Möteshandlingar och protokoll

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Karlskrona kommun. Du hittar också kallelser till möten och protokoll.

Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

Mötestider

 • Kommunfullmäktige

  Sammanträder klockan 13.00 på Wämö Center vid centrallasarettet i Karlskrona. Mötena är öppna för allmänheten. 

  Torsdagar

  2020

  6 februari
  5 mars
  2 april
  28 april (inställt)
  26 maj (tisdag)
  15 juni (måndag, heldag budget)

  1 oktober
  5 november
  26 november (Heldag budget. Start kl. 08.30)
  17 december

  2021

  4 februari
  4 mars
  30 mars (tisdag)
  29 april
  25 maj (tisdag)
  22 juni (tisdag, heldag budget)

  30 september
  28 oktober
  23 november (tisdag)
  21 december (tisdag)

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kommunstyrelsen

  Sammanträder klockan 08.30. Mötena är inte öppna för allmänheten. 

  Tisdagar

  2021

  19 januari
  16 februari
  16 mars
  13 april
  11 maj
  8 juni

  7 september
  12 oktober
  9 november
  30 november

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträder klockan 09.00 om inte annat anges. Plats meddelas i kallelsen som publiceras en vecka innan sammanträdet.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2021

  27 januari
  24 februari
  24 mars 
  21 april 
  26 maj
  16 juni

  22 september
  3 november (Lärandedialog VUX)
  24 november (Lärandedialog AMA)
  15 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Drift- och servicenämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset, klockan 14.00 om inget annat anges i kallelsen.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Tisdagar

  2021

  26 januari
  23 februari
  23 mars
  20 april
  27 maj (Obs! Torsdag.)
  15 juni

  24 augusti
  21 september
  26 oktober
  25 november (Obs! Torsdag.)
  14 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Funktionsstödsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 09.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2021

  27 januari
  24 februari
  24 mars (Obs! Lokal Freden)
  21 april (Obs! Lokal Freden)
  19 maj
  16 juni

  1 september
  29 september
  29 oktober (Obs! Fredag)
  24 november
  15 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kunskapsnämnden

  Sammanträder i Karlskrona kompetenscenter, Kungsholmen, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  2021

  Torsdag 28 januari
  Tisdag 2 mars
  Torsdag 25 mars
  Tisdag 27 april
  Torsdag 27 maj
  Måndag 21 juni

  Torsdag 2 september
  Tisdag 28 september
  Tisdag 26 oktober
  Torsdag 25 november
  Torsdag 16 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Tisdagar

  2021

  2 februari
  22 februari (Obs! Måndag, lokal Sylvia)
  27 april
  24 maj (Obs! Måndag)

  24 augusti (Obs! Lokal Sylvia)
  28 september
  26 oktober
  29 november (Obs! Måndag)

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 08.30. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Torsdagar

  2021

  28 januari
  18 februari
  11 mars
  8 april
  6 april
  3 juni

  19 augusti
  9 september
  14 oktober
  4 november
  2 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Socialnämnden

  Sammanträder i Oscarsvärn 1, KKC (Karlskrona Kompetenscenter i Gullberna Park), klockan 13.00.

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Måndagar

  2021

  25 januari
  22 februari
  22 mars
  19 april
  17 maj
  14 juni

  30 augusti
  27 september
  25 oktober
  22 november
  13 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Valnämnden

  Valnämnden sammanträder i kommunhuset Ruthensparre i lokalen Ellida klockan 13.30 om inget annat anges. 

  2021

  Onsdag 3 mars
  Onsdag 19 maj 

  Onsdag 22 september
  Onsdag 1 december

   

 • Äldrenämnden

  Sammanträder i Freden, Ruthensparre, klockan 14.00 på onsdagar om inget annat anges i kallelsen. 

  Mötena har en inledande öppen del men är stängda för allmänheten när sekretess- och personärenden hanteras.

  Onsdagar

  2021

  27 januari
  17 februari
  24 mars
  28 april
  26 maj
  23 juni

  1 september
  29 september
  25 oktober (OBS! Ändrat datum.)
  24 november
  20 december (OBS! Måndag.)

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll 

 • Överförmyndarnämnden

  Sammanträder klockan 13.30 i lokal Sylvia, kommunhusets reception.

  Tisdagar

  2021

  26 januari
  23 februari
  23 mars
  27 april
  15 juni

  17 augusti
  21 september
  19 oktober
  16 november
  14 december

  Till kallelser, handlingar inför möten samt protokoll  

   

 • Kommunala bolag

  Karlskronahem

  Styrelsen sammanträder onsdagar klockan 9.00.

  2020

  29 januari
  26 februari
  29 april
  24 juni
  26 augusti
  30 september
  14 december (måndag)

  Affärsverken

  Tid för respektive bolag:

  Affärsverken Karlskrona 14:00
  Affärsverken Energi 14:30
  Affärsverken Elnät 15:00

  2020

  31 januari
  28 februari
  27 mars
  24 april
  29 maj
  26 juni