IMG_0325_fix.jpg

Mötestider (* = offentliga sammanträden)

 • Kommunfullmäktige*

  Sammanträder klockan 13.00 på Wämö Center vid centrallasarettet i Karlskrona.

  Torsdagar (om inget annat anges)

  25 januari
  15 februari
  22 mars
  26 april
  24 maj
  19 juni (tisdag)

  27 september
  25 oktober
  22 november
  18 december

 • Kommunstyrelsen (KS)

  Sammanträder klockan 08.30.

  Tisdagar

  9 januari
  30 januari
  6 mars
  10 april
  8 maj
  5 juni

  11 september
  9 oktober
  6 november
  4 december

 • Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset, klockan 13.00 (om inte annat anges).

  Onsdagar

  24 januari
  28 februari
  21 mars
  25 april (sal V 112, plan 1, Vuxenavdelningen, Norra Kungsgatan 24)
  16 maj (lokal på integrationscentrum)
  13 juni (Bubbetorps Gård, Mangårdsbyggnaden)

  26 september
  24 oktober
  21 november
  19 december

 • Drift- och servicenämnden*

  Sammanträder i Freden, kommunhuset, klockan 14.00.

  Tisdagar

  30 januari
  27 februari
  27 mars 
  24 april
  29 maj
  20 juni (onsdag klockan 09.00, lokal Loftet, Oskarsvärnsvägen 2)

  28 augusti
  25 september
  30 oktober
  27 november
  17 december (måndag)

 • Funktionsstödsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 09.00.

  Onsdagar

  31 januari 
  28 februari 
  28 mars 
  25 april 
  23 maj 
  20 juni

  29 augusti 
  26 september 
  24 oktober 
  21 november 
  19 december

 • Kunskapsnämnden

  Sammanträder i Karlskrona kompetenscenter, Kungsholmen, klockan 08.30. 

  Torsdagar

  18 januari (OBS! Oscarsvärn)
  22 februari
  29 mars
  19 april
  17 maj
  28 juni

  30 augusti
  20 september
  18 oktober
  29 november
  20 december

 • Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.00.

  Måndagar

  29 januari
  26 februari
  26 mars
  23 april
  4 juni

  24 september
  15 oktober
  10 december

 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden*

  Sammanträder i Freden, kommunhuset Ruthensparre, klockan 08.30. 

  Torsdagar

  25 januari
  16 februari
  8 mars
  5 april
  3 maj
  7 juni

  24 augusti
  13 september
  11 oktober
  8 november
  6 december

 • Socialnämnden*

  Sammanträder i Oscarsvärn 1, KKC (Karlskrona Kompetenscenter i Gullberna Park), klockan 13.00.

  Måndagar

  29 januari
  26 februari
  26 mars
  23 april
  21 maj
  18 juni

  27 augusti
  24 september
  22 oktober
  19 november
  17 december

 • Valnämnden
 • Äldrenämnden*

  Sammanträder i Oscarsvärn 1, Karlskrona komptenscenter, klockan 14.00. 

  Onsdagar

  31 januari
  28 februari
  28 mars
  25 april
  30 maj
  27 juni

  29 augusti
  26 september
  24 oktober
  21 november
  19 december

 • Överförmyndarnämnden

  Sammanträder i Ellida, kommunhuset Ruthensparre, klockan 13.30.

  Måndagar 

  22 januari
  19 februari 
  19 mars 
  16 april 
  21 maj 
  18 juni

  20 augusti
  17 september
  22 oktober
  19 november 
  17 december