Trygg för att våga - vi tänder en låga

Hästöskolans vision är: Trygg för att våga - vi tänder en låga. Skolan arbetar med Ledaren i mig som är en metod som tränar självledarskap och stärker elevens personliga utveckling både undividuellt och i grupp.

Vi har en nyfiken, motiverande och lustfylld lärandemiljö. Alla elever ska känna trygghet i att vara sig själva och att våga prova. Det är när vi vågar prova, och vågar göra misstag, som vi lär oss som mest. Vår förhoppning är att eleverna ska hitta sin passion och sin drivkraft.

Hästöskolan är en digital skola där vi omvärldsspanar - med nyfikenhet såklart. Tillsammans skapar vi en plats för drömmar och växande där alla känner sig trygga och respekterade.

Skolans värdegrund talar om hur vi vill ha det på skolan: trygghet, glädje, ansvar, respekt.

Fritids

Hästö fritidshem består av ett storfritids. Vår verksamhet bygger på barnens intresse och önskemål. Under dagen finns tillfälle både för fri lek och planerade aktiviteter. På eftermiddagarna finns olika valbara aktiviteter för eleverna som ibland är åldersuppdelade. Vi varierar aktiviteterna och introducerar nya saker för att visa vad man kan göra på sin fritid.

Att barnen är trygga och har roligt på fritids är viktigt och där är leken en självklar del. Utomhusmiljön runt Hästö är fantastisk och inbjuder till att vistas i naturen och vi är ute mycket.

 

 

Kontakt

Hästöskolan

Alebrunnsvägen 49

371 42 Karlskrona

Kontakt

Rektor Hästöskolan

Lisa Lejhall