På skolan går ca 180 elever. varav ca 100 elever är inskrivna i fritidsverksamheten. Hästöskolan har tre arbetslag: Fritids, åk F-3 och åk 4-6. På Hästöskolan arbetar en speciallärare. 

 

Kontakt

Hästöskolan

Alebrunnsvägen 49

371 42 Karlskrona

Kontakt

Rektor Hästöskolan

Lisa Lejhall