Trygg för att våga - vi tänder en låga

Hästöskolans vision är: Trygg för att våga - vi tänder en låga. Alla elever ska känna trygghet i att vara sig själva och att våga prova. Det är när vi vågar prova, och vågar göra misstag, som vi lär oss som mest. Vår förhoppning är att eleverna ska hitta sin passion, sin drivkraft. 

Skolans värdegrund talar om hur vi vill ha det på skolan: trygghet, glädje, ansvar, utveckling.

Hästöskolan ligger mitt på natursköna Hästö, lika nära till både hav och skog. Skolan har en lugn och trygg miljö där alla barnen är kända av alla vuxna i verksamheten.

Vi strävar efter att erbjuda goda trygga miljöer. Vår skola är en öppen arena där olikheter är en tillgång. Tillsammans skapar vi en plats för drömmar och växande där alla känner sig trygga och respekterade.

Kontakt

Hästöskolan

Alebrunnsvägen 49

371 42 Karlskrona

Kontakt

Rektor Hästöskolan

Lisa Lejhall