Rödeby förskola Tallbacken

Tallbackens förskola ligger granne med Rödebyskolan. Vi har en egen gård och skogen alldeles inpå knuten. Vi arbetar i projekt där barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras erfarenheter och intressen. Här får barnen möjlighet till skapande, experimenterande lek och lärande.