Olika typer av boende

De flesta behöver aldrig flytta in på ett omvårdnadsboende, men med åren ökar behovet av god tillgänglighet och bra boendemiljö. Som ägare av en villa eller bostadsrätt vill du kanske slippa ansvaret och flytta till en hyreslägenhet där någon annan sköter underhållet. Din boendesituation blir lättare, men boendekostnaden eventuellt något högre eftersom du betalar även för den service du får av fastighetsägaren.
Oavsett vilken boendeform du väljer är det viktigt att du redan i förväg har funderingar om hur du vill bo framöver. Helst flyttar du i god tid till en bostad där du bor bekvämt utan att det finns hindrande trappsteg eller annat som försvårar din vardag.

Vanliga bostäder

Hyresbostäder för äldre personer är ett samlingsbegrepp för former av vanliga bostäder som utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler.
Det kan finnas personal som på olika sätt stödjer de boende och främjar gemenskap och trygghet. De här boendena kan heta exempelvis seniorboende, trygghetsboende eller plus55-boende.
Vad som ingår i boendet varierar och du som intressent bör ta reda på vilket boende som bäst motsvarar dina behov nu och framöver.

För att få någon form av hyresbostad för äldre personer lämnar du in en intresseanmälan till fastighetsägaren.
Någon biståndsbedömning från Karlskrona kommun görs inte.
Vid behov av hemtjänst kontaktar du äldreförvaltningens biståndshandläggare.

Här hittar du kontaktuppgifter till fastighetsägare med hyreslägenheter.

Seniorboenden kan finnas även som bostadsrätter, är du intresserad av en sådan kontaktar du någon fastighetsmäklare. 

Omvårdnadsboende

Klarar du inte av att bo kvar hemma i en vanlig bostad kan du ansöka om en lägenhet med tillgång till omvårdnadspersonal, ett så kallat omvårdnadsboende. Här får du hjälp med alla de dagliga insatser som du själv inte klarar av, utifrån ett biståndsbeslut. Du erbjuds en egen kontaktperson som blir insatt i din situation. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt.
Här finns också gemensamma aktiviteter och du väljer själv vad du vill delta i.

Se alla omvårdnadsboenden på karta

Parboende

Rätten att få åldras tillsammans innebär att make, maka, sambo utan eget omvårdnadsbehov har rätt att flytta med och bo tillsammans med den som beviljats omvårdnadsboende.

Boende och stöd vid demens

Om du eller en anhörig har en demenssjukdom kan du få råd, stöd och vägledning av våra demenssjuksköterskor.

Det finns flera typer av boenden eller avlastning för dig och dina anhöriga. Till exempel korttidsboende, omvårdnadsboende, hemtjänst eller dagverksamhet.

Här kan du får mer information om det stöd som finns att få och vilka boenden som finns för dig eller dina anhöriga.

Ansök om omvårdnadsboende

Du kan själv ansöka om ett omvårdnadsboende antingen här på karlskrona.se eller genom att kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare på telefon 0455-30 30 00.

Ansök om omvårdnadsboende

Kostnad

Utöver hyra för lägenheten på omvårdnadsboendet tillkommer matavgift och omvårdnadsavgift. Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst.

Läs mer om avgiften