Vår skola har en bra ”vi-känsla”

Skolan är tillräckligt liten för att alla ska kunna känna alla. I skolan prioriterar vi ett bra bemötande gentemot varandra. Vi arbetar med Ledaren i Mig och de sju goda vanorna. Personligt ansvar prioriteras och att vi lär av varandra enligt mottot: ”Med olika förmågor växer vi tillsammans”.

På skolan har vi även en fungerande seniorverksamhet där våra seniorer regelbundet besöker skolan och stöttar elever och lärare.

Vi har en elevhälsa som träffas regelbundet med skolsköterska, kurator, specialärare och rektor för att stötta våra elever i skola och fritidshem. Vi arbetar med fadderverksamhet, läsprojekt, trygghets- och studiero på olika sätt under läsåret.

Skolans närmiljö består av åkermark men det finns även ett skogsområde nära skolan där vi gör naturstudier. Till havet är det några kilometer. En gång i månaden har vi ”månadens utmaning”. Då tävlar personalen mot eleverna i någon aktivitet. Det upplever vi som positivt och stärker ”vi-känslan” på skolan. På vårterminen brukar vi ha en aktivitetsdag då vi gör skolgården fin.

Barnens intresse i fokus

Skolan tar till vara barnens olika intressen genom att erbjuda julkortstävling (bild), musiksamlingar, idrottstävlingar och gemensamma lekdagar. Fritidspedagogerna ansvarar för rastverksamheten med olika aktiviteter för att intressera och introducera barnen för nya lekar och aktiviteter.

Det finns möjlighet att spela instrument på skolan via samarbete med lärare från Kulturskolan som kommer till Ramdala och undervisar de elever som anmält sig till Kulturskolan.

Är du intresserad av vår skola, kontakta rektor för mer information.

Kontakt

Ramdala skola

Egnahemsvägen 4

373 02 Ramdala

Kontakt

Rektor/förskolechef Ramdala skola

Carina Bärlund