Ramdala skolas upptagningsområde ligger mitt emot centrala Karlskrona -Trossö med Östersjön mitt emellan. Här finns närhet till skog, hav och stad vilket skapar oändliga möjligheter och underbara lärmiljöer. 

Vi är en f-6-skola med ca 190 elever med 3 fritidshemsavdelningar och är organiserade i två arbetslag. Vi har även ett trygghetsteam på skolan för att tillsammans med lärarna stödja elevernas kunskapsutveckling. 

Rastverksamheten i Ramdala skapar goda förutsättningar för lärandet. Vi ser rasten som något mer än ett uppehåll från undervisning. Rasten är en viktig tid där lärandet fortgår och som ger fantastiska möjligheter att arbeta med läroplanens värdegrund och mål kring normer och värden. På olika sätt har vi också kopplat rastverksamheten till undervisningen. 

Kontakt

Ramdala skola

Egnahemsvägen 4

373 02 Ramdala

Kontakt

Rektor/förskolechef Ramdala skola

Carina Bärlund