Välkomnande - Delaktighet – Lustfyllt lärande

Smörblommans förskola ligger mitt i mångkulturella Kungsmarken. Förskolan består av tre åldersindelade avdelningar, Hagen 1-2 år, Ängen 3-4 år samt Gläntan 5 år. På förskolan går cirka 50 barn.

I Sunnadals förskoleområde ser vi olikheter som en tillgång och en rikedom, men mest ser vi likheter.  

Kontakt

Rektor Smörblommans förskola

Madelene Finnman

Kungsmarksvägen 25-27

371 44 Karlskrona

Kontakt administration

Ida Johansson

Kontakt förskolans avdelningar

0455-30 37 44, 30 37 45