Förfrågningsunderlag med kravspecifikation och övriga handlingar annonseras  i Tendsign och kan nås via upphandling eller genom Upphandlingsmyndighetens webbplats Valfrihetswebben.

Annonseringen är tillfälligt avbruten för revidering av förfrågningsunderlaget. Annonsering beräknas åter ske från och med 2020-11-01.

Upphandling hos Karlskrona kommun

Eget val i hemtjänsten

Valfrihetssystemet finns för att den enskilde brukaren själv ska ha möjlighet att välja utförare av de biståndsbedömda insatserna. Det är kommunen som bedömer den enskildes behov av hemtjänst och beviljar insatserna.

Villkor och krav för godkännande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för kommuner som vill överlåta valet av utförare av service och omvårdnadsinsatser till brukarna.

De leverantörer som ansöker och uppfyller de krav som fastställs av äldrenämnden antas och kommunen tecknar avtal med dem. Brukarna erbjuds möjligheten att välja mellan de olika godkända privata företagen och kommunens egen regi.

Förteckning utförare

De utförare som kommunen tecknar avtal med presenteras i en förteckning. När avtal är tecknat ska uppgifter till förteckningen lämnas på en särskild blankett.