Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Karlskrona kommuns rådgivande organ.

Rådgivande organ

 • Brottsförebyggande rådet

  Lokala brottsförebyggande rådet (Brå) i Karlskrona vill minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Vi arbetar tillsammans för att utveckla och förbättra det brottsförebyggande arbetet.

  Läs mer om Brå i Karlskrona

 • Kommunala pensionärsrådet

  Kommunala pensionärsrådet, perioden 2015-01-01-2018-12-31

  Ledamöter från äldrenämnden

  • Eva-Marie Malmgren (s)
  • Kent Lewén (fp)
  • Jan-Åke Nordin (m)
     

  Ersättare

  • Eva-Lotta Altvall (s)
  • Britt-Marie Strömqvist (kd)
     

  Föreningar och organisationer

  • Pensionärernas riksorganisation (PRO)
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
  • Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
  • Svenska Kommunalpensionärernas Förbund
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG)
  • Demensföreningen
 • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

  Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (tidigare Kommunala Handikapprådet) är ett råd för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunen (politiker från samtliga nämnder) och företrädare för handikappföreningar.

  2015-01-01 - 2018-12-31

  Ordinarie ledamöter

  • Billy Peltonen, funktionsstödsnämnden
  • Anders Ovander, funktionsstödsnämnden
  • Magnus Larsson, kommunstyrelsen
  • Birger Wernersson, arbetsmarknadsnämnden
  • Lotta Törnström, drift- och servicenämnden
  • Eva Runesson, kultur- och fritidsnämnden
  • Anna Strömqvist, kunskapsnämnden
  • Susanne Johansson, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Walla Carlsson, socialnämnden
  • Ulf Härstedt, äldrenämnden
    

  Föreningar

  • Astma-Allergiföreningen
  • Blekinge Dövas Länsförening
  • Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Karlskrona
  • Föreningen Karlskrona HjärtLung
  • Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Östra Blekinge
  • Förbundet för människor med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), Östra Blekinge
  • Hörselskadades Riksförbund (HRF), Karlskrona
  • Karlskrona Epilepsiförening
  • Karlskrona Handikappidrottsförening
  • Neuroförbundet, Blekinge
  • Reumatikerförbundet, Karlskrona
  • Synskadades Förening Karlskrona
  • Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Blekinge
  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Karlskrona