Anhörigstödjaren

Anhörigstödjaren kan svara på dina frågor och kan även hjälpa dig komma i kontakt med andra i liknande situation. Du kan även anmäla dig till en samtalsgrupp för att träffa andra i liknande livssituation som din.

Du kan ringa anhörigstödjare på 0455-30 50 86. Det går även att boka in ett möte eller ett hembesök.

Anhörigcafé

Anhörigcaféet är en plats där du kan träffa och prata med andra anhörigvårdare. Anhörigcaféeet är vanligtvis öppet helgfria torsdagar mellan klockan 13.00 och 16.00 och finns på Norra Smedjegatan 20 i Karlskrona. (Ingång från gården, Träffpunkt Bryggans lokal). 

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en anhörig eller närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om så kallad avlösning i hemmet. Det innebär att omsorgspersonal hjälper dig så att du kan få tid till egna aktiviteter eller vila. 

  • Avlösningen sköts av omsorgspersonal från kommunen, eller från en privat utförare om du valt det.
  • Du kan få upp till 18 timmars avlösning per månad utan att det kostar något.
  • Avlösning går att få måndag till söndag mellan klockan 08.00 - 22.00. Antingen ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. (Du behöver anmäla avlösning minst tre dagar i förväg).

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om du har rätt till avlösning i hemmet. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.

Korttidsboende

Du som anhörig kan också söka stöd för att din närstående under en kortare period får vård, miljöombyte och rekreation under på ett så kallat korttidsboende. Det är ett tillfälligt boende för de som har en sjukdom och behöver mycket tillsyn och omvårdnad eller de som inte har möjlighet att direkt komma hem efter en sjukhusvistelse.

På korttidsboendet får din anhöriga ett eget rum och tillgång till gemensamma rum för att äta och umgås. Här finns stöd och hjälp dygnet runt.

Kommunens biståndshandläggare beslutar om plats på korttidsboende. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.

Ledsagning

Ledsagning kan också vara ett stöd för dig som anhörig. Ledsagning finns som ett stöd för den som behöver hjälp med att leva ett liv utanför hemmet. Den som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan ansöka om att en ledsagare följer med på olika aktiviteter.

För att kunna beställa ledsagning krävs att det finns ett beslut för det av kommunens biståndshandläggare.

Här kan du som har beslut om ledsagning läsa mer och beställa insatsen.