Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. Barnen ges möjlighet att använda sig av olika uttrycksformer som drama, rörelse, sång och musik. Vi ger barnen möjlighet att konstruera, forma och skapa med hjälp av olika material och tekniker såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.