Anhörigstödet kan till exempel innehålla:

  • enskilt samtal
  • samtalsgrupp (erfarenhetsutbyte i grupp)
  • informationstillfällen och föreläsningar
  • hjälp att ta reda på vart man vänder sig i olika frågor

En sjuksköterska ser till att du får det stöd du behöver utifrån dina behov och förutsättningar.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en anhörig eller närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om så kallad avlösning i hemmet. Det innebär att omsorgspersonal hjälper dig så att du kan få tid till egna aktiviteter eller vila. 

  • Avlösningen sköts av omsorgspersonal från kommunen, eller från en privat utförare om du valt det.
  • Du kan få upp till 18 timmars avlösning per månad utan att det kostar något.
  • Avlösning går att få måndag till söndag mellan klockan 08.00-22.00. Antingen ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. (Du behöver anmäla avlösning minst tre dagar i förväg).

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om du har rätt till avlösning i hemmet. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp kan du som anhörig träffa andra anhörigvårdare för att utbyta erfarenheter, få råd och stöd. Anhöriggruppen fungerar som en självhjälpsgrupp som leds av personal från kommunen med erfarenhet inom området.

I en anhöriggrupp träffar du andra i samma situation i en mindre grupp för att prata och ge varandra stöd under trivsamma former. Du får prata om dina känslor och får hjälp att bearbeta dessa. Ibland erbjuds även utbildning och information i anhöriggruppen.

Kontakta anhörigkonsulenten om du vill veta mer. Du hittar kontaktuppgifterna på denna sidan.