Anhörigstödet kan till exempel innehålla:

  • enskilt samtal
  • samtalsgrupp (erfarenhetsutbyte i grupp)
  • informationstillfällen och föreläsningar
  • hjälp att ta reda på vart man vänder sig i olika frågor

En sjuksköterska ser till att att du får det stöd du behöver utifrån dina behov och förutsättningar.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en anhörig eller närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om så kallad avlösning i hemmet. Det innebär att omsorgspersonal hjälper dig så att du kan få tid till egna aktiviteter eller vila. 

  • Avlösningen sköts av omsorgspersonal från kommunen, eller från en privat utförare om du valt det.
  • Du kan få upp till 18 timmars avlösning per månad utan att det kostar något.
  • Avlösning går att få måndag till söndag mellan klockan 08.00-22.00. Antingen ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. (Du behöver anmäla avlösning minst tre dagar i förväg).

Kommunens biståndshandläggare bedömer och beslutar om du har rätt till avlösning i hemmet. Du kontaktar biståndshandläggare genom att ringa kommunens växel på 0455-30 30 00.