vrak på havets botten

Skrovet från ett av vraken i Djupasund. Foto: Jim Hansson, SMTM.

Under 1780-talet sänktes avsiktligt ett antal skepp för att bygga en spärr vid inloppet till Karlskrona. Vraken är kulturhistoriskt viktiga, men i dag osynliga och otillgängliga delar av världsarvet. 

- Karlskrona är fullt av vrak efter skepp som deltagit i sjöslag, men som klarat sig undan och seglat vidare. När det inte längre var lönsamt att reparera dem återanvändes de exempelvis som utfyllnader i kajer eller som en del av försvaret genom att spärra inlopp - ett tidigt återvinningstänk, berättar Petra Stråkendal, Länsstyrelsen Blekinge.

- Det är en stor förmån att kunna arbeta med vrak efter skepp som byggdes, verkade och sänktes här, samtidigt som fler nu får möjlighet att ta del av deras berättelser.

Vrak ska identifieras

Flera av vraken är redan attraktiva dykmål, men med stor utvecklingspotential. Ett av dykmålen är Djupasund, där undersökningar nu har påbörjats som en grund för att skapa en säker dykpark.

I Djupasund finns en spärr av vrak som var en viktig del av försvaret av Karlskronas örlogsbas. Flera av vraken är kända, men inte alla.

- Dykningarna ger oss en unik möjlighet att dokumentera och identifiera flera av den svenska örlogsflottans fartyg som vi vet väldigt lite om, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak/SMTM (Statens Maritima och Transporthistoriska Museer).

Viktig del av världsarvet

Ett av målen med projektet Världsarvets g(l)ömda vrak är att lyfta fram vraken ur Karlskrona skärgårds djup och göra historierna kring dem tillgängliga. En viktig del av världsarvet lyfts fram, vilket bidrar till helhetsbilden av Karlskronas maritima historia.

- Karlskrona kommuns ambition med Världsarvets g(l)ömda vrak är dels att locka fler besökare till Karlskrona, dels att få föreningar och företag att utveckla produkter kopplade till världsarvet. Genom projektet hjälper vi näringslivet att utvecklas och öka sysselsättningen i kommunen och regionen, säger Ann-Marie Nordström, skärgårdsutvecklare på Karlskrona kommun. 

Planerad invigning 2022

Dykningarna i Djupasund pågick under några veckor i oktober 2020. Dykparkens invigning är planerad till 2022, i samband med Marinens 500-årsjubileum. När dykparken står färdig kommer dykande besökare bli guidade bland vraken på havets botten av vägvisare och skyltar.