Postlistan

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.

Till postlistan

Presskontakt

Stf kommunikationschef
Catharina Loosme
Telefon: 0455 32 12 13
catharina.loosme@karlskrona.se 

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@karlskrona.se

Kontakta politiker

Behöver du komma i kontakt med någon av våra politiker i Karlskrona kommuns nämnder och styrelser? Då kan du söka i det så kallande förtroenderegistret. 

Sök i Karlskrona kommuns register över politiker

Till prenumerationssidan