Postlistan

Här finner du expedierade händelser som blivit diarieförda i Karlskrona kommuns och dess bolags allmänna diarium.

Till postlistan

Presskontakt

Kommunikationschef
Anna Lindblad
Telefon: 0455-30 47 61
anna.lindblad@karlskrona.se 

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@karlskrona.se

Kontakta politiker

Behöver du komma i kontakt med någon av våra politiker i Karlskrona kommuns nämnder och styrelser? Då kan du söka i det så kallande förtroenderegistret. 

Sök i Karlskrona kommuns register över politiker

Kontakta förvaltningarna

Du hittar kontaktuppgifter till tjänstemän på förvaltningarna via den här sidan.

Till prenumerationssidan