Räddningstjänsten

Nyheter

 • IMG_8076.JPG

  Eldningsförbud upphör i Blekinge län

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med måndagen den 5 augusti 2019 kl. 14:00.

 • IMG_8076.JPG

  Eldningsförbud i Blekinge

  Länsstyrelsen har efter samråd med länets Räddningstjänster fattat beslut om eldningsförbud i hela Blekinge med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

 • IMG_8076.JPG

  Tillåtet att elda i Valborg

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet, vilket innebär att det kommer vara tillåtet att elda i Valborg.