Räddningstjänsten

Nyheter

 • IMG_8076.JPG

  Valborgsmässoeldar

  Det är alltid anordnaren av en valborgsmässoeld som är ansvarig för säkerheten. För att säkerheten ska vara betryggande är det viktigt att nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

 • IMG_8076.JPG

  Missfärgat vatten efter släckningsarbete

  Det stora vattenuttaget som gjordes i samband med släckningsarbetet vid en brand på Björkholmen i natt har lett till att det förekommer missfärgat vatten i ledningarna på Björkholmen och delar av Trossö och Saltö.

 • IMG_8076.JPG

  Eldningsförbud upphör i Blekinge län

  Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med måndagen den 5 augusti 2019 kl. 14:00.