God man och förvaltare

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Arbetet innebär att hjälpa en person som av olika skäl är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Läs mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare

Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

En del människor behöver ett personligt stöd i vardagen. En vän och medmänniska att prata med som ger råd, hjälper till med kontakter och följer med på roliga aktiviteter. Ni gör något tillsammans någon gång i veckan. Det krävs ingen särskild utbildning men ett intresse och engagemang för andra människor och deras situation.

Du kontrakteras för ett uppdrag som ersätts med arvode och omkostnadsersättning. Kontraktet skrivs gärna för en längre tid, då du blir en betydelsefull person i någons liv. Är du intresserad av att vara kontaktperson? Hör av dig till Kontaktpersonsamordnaren på Karlskrona kommun.

Familjehem                  

Att vara familjehem innebär att ta emot barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar. För en lång eller kort period bor barnet i familjehemmet och får den kärlek och omsorg som han eller hon behöver.

Läs mer om att bli familjehem

Senior i förskolan eller skolan

Vill du göra något viktigt, ha kul och utvecklas i en inspirerande miljö? Då har du möjlighet att bli senior i förskolan eller skolan. Insatserna är ideella och du kan delta på lektioner, vara med på fritids eller hjälpa till med läxor.

Läs mer om seniorer i förskolan eller skolan