Jämjö förskola Paradiset

På Paradisets förskola finns avdelningen Grävlingen som är en allergiavdelning där personalen har extra stort intresse för och kunskap om allergier. Utgångspunkten i verksamheten är läroplanen och utifrån den uppdraget att erbjuda alla en vardag i förskolan som bygger på varje barns behov.