Jämjö förskola Paradiset

Utgångspunkten i verksamheten är läroplanen och utifrån den uppdraget att erbjuda alla en vardag i förskolan som bygger på varje barns behov.